الهام رضادوست

الهام رضادوست

 • الهام رضادوستورودی 971
 • زمان تحصیل: 1398-1402
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: فریلنسر در شرکت تجهیزات پزشکی فکور
بهلولی

فاطمه بهلولی

 • فاطمه بهلولی
 • زمان تحصیل: 1397-1401
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان ابن سینا
امیری

فریبا امیری

 • فریبا امیریورودی 971
 • زمان تحصیل: 1398-1402
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان امام رضا
عطیه صاحب الزمانی

عطیه صاحب الزمانی

 • عطیه صاحب الزمانی
 • زمان تحصیل: 1397-1401
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: دیجیتال مارکینگ شرکت TFF
یاسمین غلامرضایی

یاسمین غلامرضایی

 • یاسمین غلامرضاییورودی 971
 • زمان تحصیل: 1398-1402
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان منتصریه
مطهره حمزئی

مطهره حمزئی

 • مطهره حمزئی
 • زمان تحصیل: 1397-1401
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان امداد
نازنین نوری

نازنین نوری

 • نازنین نوریورودی 971
 • زمان تحصیل: 1398-1402
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان دکتر شیخ
مهسا هامونی

مهسا هامونی

 • مهسا هامونی
 • زمان تحصیل: 1397-1401
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان خاتم الانبیا
image

ارگ شاه قلی

 • ارگ شاه قلیورودی 971
 • زمان تحصیل: 1398-1402
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان ولیعصر جغتای
مریم موسوی

مریم موسوی

 • مریم موسوی
 • زمان تحصیل: 1397-1401
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان خاتم الانبیا
image

حانیه محبی

 • حانیه محبیورودی 981
 • زمان تحصیل: 1398-1402
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: جذب در بیمارستان 22 بهمن (در طی کارآموزی)
مهسا باقری

مهسا باقری

 • مهسا باقری
 • زمان تحصیل: 1398-1402
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: جذب در بیمارستان 22 بهمن (در طی کارآموزی)
image

عارفه حیدریان

 • عارفه حیدریانورودی 981
 • زمان تحصیل: 1398-1402
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: نیروی آزمایشی در بیمارستان ارتش
image

محدثه علیزاده

 • محدثه علیزاده
 • زمان تحصیل: 1398-1402
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: نیروی آزمایشی در بیمارستان ارتش
فاطمه پزشکی

فاطمه پزشکی

 • فاطمه پزشکیورودی 981
 • زمان تحصیل: 1398-1402
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: فریلنسر
image

غزاله محمدی

 • غزاله محمدی
 • زمان تحصیل: 1398-1402
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: قراردادی در بیمارستان آریا
فرزانه کامرانی

فرزانه کامرانی

 • فرزانه کامرانیورودی 981
 • زمان تحصیل: 1397-1401
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: فریلنسر
علیرضا بیکی

علیرضا بیکی

 • علیرضا بیکی
 • زمان تحصیل: 1398-1402
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: فریلنسر
فاطمه موسوی

فاطمه موسوی

 • فاطمه موسوی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
image

امیرمحمد قوانلو

 • امیر محمد قوانلو
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد فناوری اطلاعات سلامت شهید بهشتی
 • وضعیت اشتغال: فریلنسر
امیر احمدی

امیر احمدی

 • امیر احمدی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: همکاری با مهارتکده وارستگان و شاغل در شرکت دارویی مفیدتب
راعی

مرضیه راعی

 • مرضیه راعی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
image

محمد یعقوبی

 • محمد یعقوبی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح درمانگاه احمدیه تربت حیدریه
پرستو سهیلی

پرستو سهیلی راد

 • پرستو سهیلی راد
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: درحال گذراندن طرح در بیمارستان شریعتی
image

عاطفه محمدی

 • عاطفه محمدی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

هدیه بهاری ثانی

 • هدیه بهاری ثانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: استخدام در بیمارستان شهید کامیاب
image

محمد مهدی حافظ نیا

 • محمد مهدی حافظ نیا
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مدیر درمانگاه
image

فهیمه رضایی

 • فهیمه رضایی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل بیمارستان اکبر
image

محدثه وزیری

 • محدثه وزیری
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذرندن طرح در بیمارستان ابن سینا
image

نجمه هادیان

 • نجمه هادیان
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در اورژانس بیمارستان بیرجند
image

فاطمه مرادی

 • فاطمه مرادی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در در بیمارستان 9 دی تربت حیدریه
image

شمیمه نشیبی

 • شمیمه نشیبی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!