دانش آموختگان 96

عاطفه خشک انگین

عاطفه خشک انگین

 • عاطفه خشک انگین
 • زمان تحصیل: 1396-1400
 • ادامه تحصیل: ارشد انفورماتیک پزشکی علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: شاغل در بیمارستان پاستور
فاطمه امینی

فاطمه امینی

 • فاطمه امینی
 • زمان تحصیل: 1396-1400
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: استخدام در بیمارستان ناظران
فرهاد کاظم زاده

فرهاد کاظم زاده

 • فرهاد کاظم زاده
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: همکاری با مهارتکده وارستگان و راه اندازی استارتاپ
فاطمه پریشان ریابی

فاطمه پریشان

 • فاطمه پریشان
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح در بیمارستان فردوس
الهه سروری

الهه سروری

 • الهه سروری
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام رضا
زهرا سنگ سفیدی

زهرا سنگ سفیدی

 • زهرا سنگ سفیدی
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: درحال گذراندن طرح در بیمارستان شریعتی
فاطمه تاجی

فاطمه تاجی

 • فاطمه تاجی
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح در بیمارستان امام رضا
نگین رزمی

نگین رزمی

 • نگین رزمی
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان امام رضا
سیده زینب طالبی زاده

سیده زینب طالبی زاده

 • سیده زینب طالبی زاده
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: پذیرفته شده در مقطع ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت بندرعباس
 • وضعیت اشتغال: استخدام در بیمارستان ناظران
مهدیه محمدی مجد

مهدیه محمدی مجد

 • مهدیه محمدی مجد
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان امام رضا
معین یعقوبی

معین یعقوبی

 • معین یعقوبی
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: ارشد فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی بندرعباس
 • وضعیت اشتغال:
پیمان قهرمانی

پیمان قهرمانی

 • پیمان قهرمانی
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: سربازی
زهرا واسعی فرد

فاطمه واسعی فرد

 • فاطمه واسعی فرد
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان
امیرحسین صفایی نژاد

امیرحسین صفایی نژاد

 • امیرحسین صفایی نژاد
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در بیمارستان شمس الشموس
جعفری مقدم

آزاده جعفری مقدم

 • آزاده جعفری مقدم
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال:
ریحانه رستمی

ریحانه رستمی

 • ریحانه رستمی
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
زهرا قارزی

زهرا قارزی

 • زهرا قارزی
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال:
شادی دشتبانی

شادی دشتبانی

 • شادی دشتبانی
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -

زهره عباس زاده

 • زهره عباس زاده
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال:
image

زهرا دبیر

 • زهرا دبیر
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان خاتم الانبیاء
سعیده ناصحیان

سعیده ناصحیان

 • سعیده ناصحیان
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال:
image

شادی قلی زاده

 • شادی قلی زاده
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام حسن بجنورد
image

فائزه رحمانی

 • فائزه رحمانی
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال:
image

سید امیرهادی سید موسوی

 • سید امیرهادی سید موسوی
 • زمان تحصیل: 1400-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال:

دانش آموختگان ورودی مهر 95

فاطمه موسوی

فاطمه موسوی

 • فاطمه موسوی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
image

امیرمحمد قوانلو

 • امیر محمد قوانلو
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد فناوری اطلاعات سلامت شهید بهشتی
 • وضعیت اشتغال: فریلنسر
امیر احمدی

امیر احمدی

 • امیر احمدی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: همکاری با مهارتکده وارستگان و شاغل در شرکت دارویی مفیدتب
راعی

مرضیه راعی

 • مرضیه راعی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
image

محمد یعقوبی

 • محمد یعقوبی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح در درمانگاه احمدیه تربت حیدریه
پرستو سهیلی

پرستو سهیلی راد

 • پرستو سهیلی راد
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: درحال گذراندن طرح در بیمارستان شریعتی
image

عاطفه محمدی

 • عاطفه محمدی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

هدیه بهاری ثانی

 • هدیه بهاری ثانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان شهید کامیاب
image

محمد مهدی حافظ نیا

 • محمد مهدی حافظ نیا
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مدیر درمانگاه
image

فهیمه رضایی

 • فهیمه رضایی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل بیمارستان اکبر
image

محدثه وزیری

 • محدثه وزیری
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذرندن طرح در بیمارستان ابن سینا
image

نجمه هادیان

 • نجمه هادیان
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در اورژانس بیمارستان بیرجند
image

فاطمه مرادی

 • فاطمه مرادی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در در بیمارستان 9 دی تربت حیدریه
image

شمیمه نشیبی

 • شمیمه نشیبی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!