اعضای گروه علوم تغذیه

مدیرگروه و اعضای هیات علمی و کارشناس گروه

دکتر دهری

دکتر منیره دهری

 • سمت: عضو هیات علمی و مدیر گروه
 • ایمیل: dahrim [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 312
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: Nourim [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 332
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: tabatabaeizadeha [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 321
 • مدرک تحصیلی: پزشک و دکتری تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: hosseiniz [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 331
 • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: zareip [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 311
 • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
Invited Teachers
_

اساتید مدعو

_
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست الکترونیک
محمدرضا نیکروش دکترا علوم تشریحی Nikraveshmr[at]mums.ac.ir
آقای امین علایی ارشد بیوشیمی بالینی alaeia1994@yahoo.com
دکتر مهدی کسرایی دکتری بیوشیمی بالینی mk.jahad@yahoo.com
 اسما محمودی دکترا داروسازی Mahmoudia912[at]gmail.com
مجتبی حیدری مجد دکترا صنایع غذایی گرایش شیمی Heidare.m[at]gmail.com
زهرا اباصلتی دکترا پزشکی abasaltiz1[at]mums.ac.ir
 علیرضا میلاجردی دکترا علوم تغذیه amkhv[at]yahoo.com
 عطیه مهدی زاده دکترا علوم تغذیه mehdizadehha[at]mums.ac.ir
دکتر احمد جعفری جوشقان دستیار تخصصی پاتولوژی jafarijoshaghan@gmail.com
مصطفی مهران فر کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-جامعه شناسی m_mehranfar1363[at]yahoo.com
 فرزانه  فرزادیان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی f.farzadian84[at]gmail.com
دکتر عادل ارشد علوم تغذیه Hcmiran@gmail.com
کاظم اسلامی کارشناسی ارشد علوم تغذیه eslamik1[at]mums.ac.ir
مهدی شبان کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه Shabanm1[at]mums.ac.ir
دکتر صابر صاحبی پزشک و دکترای تخصصی تغذیه sabersahebi@gmail.com
دکتر قربان زاده پزشک و متخصص طب سنتی Ghorbanzadehhr1@mums.ac.ir
ساجده جانداری دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه Jandaris951@mums.ac.ir
حمیده جوینده کارشناسی علوم تغذیه joyandehh1[at]mums.ac.ir

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!