اعضای گروه علوم تغذیه

مدیرگروه و اعضای هیات علمی و کارشناس گروه

دکتر دهری

دکتر منیره دهری

 • سمت: عضو هیات علمی و مدیر گروه
 • ایمیل: dahrim [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 312
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
دکتر سیفی

دکتر نجمه سیفی

 • سمت: عضو هیات علمی و مسئول فعالیت های دانشجویی
 • ایمیل: seifin [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 322
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: sarafana [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 333
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی
دکتر پزشکی

دکتر پرنیان پزشکی

 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: pezeshkip [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 104
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی میکروبیولوژی مواد غذایی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: hosseiniz [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 331
 • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: zareip [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 311
 • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
تصویر زمینه

دکتر نوروزی

 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: NorouzianA [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 321
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

علوم تغذیه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!