اعضای گروه علوم تغذیه

مدیرگروه و اعضای هیات علمی و کارشناس گروه

 • سمت: عضو هیات علمی و مدیر گروه
 • ایمیل: dahrim [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 312
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: zareip [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 311
 • مدرک تحصیلی: دکتری تکنولوژی غذایی، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: gheflatiar [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 331
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
Invited Teachers
_

اساتید مدعو

_
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست الکترونیک
محمدرضا نیکروش دکترای علوم تشریحی Nikraveshmr[at]mums.ac.ir
سارا سنایی ارشد بیوشیمی بالینی sarasanae7[at]yahoo.com
حدیثه میراحمدی کارشناس ارشد بیوشیمی hadisahm73[at]gmail.com
 اسما محمودی دکترای داروسازی Mahmoudia912[at]gmail.com
سارا قاسمی دکترای سیاست گذاری سلامت sara.ghasemi8692[at]gmail.com
زهرا اباصلتی دکترای پزشکی abasaltiz1[at]mums.ac.ir
 علیرضا میلاجردی دکتری علوم تغذیه amkhv[at]yahoo.com
 عطیه مهدی زاده دکتری علوم تغذیه mehdizadehha[at]mums.ac.ir
کاظم اسلامی کارشناسی ارشد علوم تغذیه eslamik1[at]mums.ac.ir
مهدی شبان کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه Shabanm1[at]mums.ac.ir
ساجده جانداری دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه Jandaris951@mums.ac.ir
حمیده جوینده کارشناسی علوم تغذیه joyandehh1[at]mums.ac.ir

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!