رشته مدیریت بهداشتی و درمانی

آشنایی بیشتر با رشته و دسترسی به سایر مطالب گروه

علوم آزمایشگاهی

آشنایی با رشته

تاریخچه و معرفی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

اعضای گروه

معرفی مدیر گروه و هیات علمی

علوم پزشکی وارستگان

دروس نیمسال

برنامه هفتگی دروس نیمسال جاری

کارگاه آموزشی

طرح دروس

طرح دروس تئوری و عملی

دانشجوی ممتازدانشجوی ممتاز

دانشجویان ممتاز

اطلاعات بیشتر
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانش آموختگان

اطلاعات بیشتر
علوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

اطلاعات بیشتر
اخباراخبار

اخبار گروه

اطلاعات بیشتر
علوم تغذیهفناوری اطلاعات سلامت

گزارش عملکرد گروه

اطلاعات بیشتر

برنامه آموزشی

چیدمان ترمی
ژورنال کلاب
برنامه کارآموزی
پروژه‌ها و سمینارها
کارگاه‌ها و دوره‌های برگزار شده

معرفی گروه

امکانات و تجهیزات
مراکز کارآموزی
برنامه حضور اعضای گروه
شرح وظایف ها
اساتید مشاور

آیین نامه و پروتکل ها

پروتکل کارآموزی در عرصه
پروتکل اجرایی سمینار
پروتکل اجرایی آزمایشگاهها
پروتکل ژورنال کلاب

دکتر وحید راثی

ارسال پیام به مدیر گروه

انتقادات و پیشنهادات خود را با تکمیل فرم ارسال نمایید.