امکانات و تجهیزات گروه علوم و صنایع غذایی

تجهیزات عمومی
نام دستگاه برند تعداد
اتوکلاو ریحان طب 1 عدد
انکوباتور 2 عدد
بن ماری f.a.g 1 عدد
پرینتر سوزنی Epson 1 عدد
ترازو a & d 3 عدد
دستگاه آب مقطر RUD-103s 1 عدد
سانتریفوژ بهداد 2 عدد
سیستم کامپیوتر 1 عدد
فریزر ارج 1 عدد
هود بهداد 4 عدد
یخچال 4 عدد
یخچال ویترینی استیل سرما 1 عدد

 

تجهیزات اختصاصی
نام دستگاه برند تعداد
الایزا ریدر stat fax 1 عدد
      هیتر و استیرر far test 1 عدد
هیتر و استیرر 12B 1 عدد
     هیتر و استیرر VELP 1 عدد
شیکر لوله labtron 2 عدد
شیکر لوله IKA 1 عدد
شیکر یا روتومیکس behdad 1 عدد
پاورساپلای پدیده نوژن 2 عدد
میکروفیوژ hettich 1 عدد
ترمال سایکلر biosan 2 عدد
ترموبلاک maxcell 4 عدد
میکرواسپین sorvall 1 عدد
ژل داکیومنت 1 عدد
میکروسکوپ Hund 7 عدد
کلونی کانتر berthold 1 عدد
انکوباتور شیکر دار پارس آزما 1 عدد
pH متر Hana 1 عدد
هیتر لابرتون 1 عدد
هیتر shlmfann 2 عدد
ترمال سایکلر bio-rad 1 عدد
میکروسکوپ اینورت Nikon 1 عدد
میکروفیوژ Eppendorf 3 عدد
انکوباتور CO2 دار memert 1 عدد
میکروسکوپ olympus 42 عدد
دوربین میکروسکوپ legand 2 عدد
میکروسکوپ فلورسنت 1 عدد
انواع  محیط های کشت میکروبی 52 عدد
کلد انکوباتور Shimi Co 1 عدد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!