آزمایشگاه

آزمایشگاه شماره یک(میکروب شناسی)
مساحتتعدادتجهیزات
74 متر11عددمیکروسکوپ olympus
1 عدددوربین میکروسکوپ
2 عددانکوباتور بهداد
1عددیخچال
1عددهود لامیناربهداد
1عددسیستم کامپیوتر
1عدددیتاپروژکتور

آزمایشگاه شماره دو(خون شناسی
مساحتتعدادتجهیزات
74 متر11عددمیکروسکوپ olympus
1 عدددوربین میکروسکوپ
1عددیخچال
10 عددسل کانتر دستی
1عددسل کانتر
1عددمیکروهماتوکریت
1عددسانتریفوژ پارس
1عددسانتریفوژ
1عددبن ماری
1عددسیستم کامپیوتر
1عدددیتاپروژکتور

آزمایشگاه شماره سه (انگل شناسی)
مساحتتعدادتجهیزات
63 متر1عددمیکروسکوپ فلورسنت
10 عددمیکروسکوپ hund
1عددانکوباتور
1عددهود
1عددسیستم کامپیوتر
1عدددیتاپروژکتور

آزمایشگاه شماره چهار(ویروس شناسی)
مساحتتعدادتجهیزات
19 متر1 عددترمال سایکلر( bio-rad )
1 عددمیکروسکوپ اینورت( Nikon )
1 عددمیکروسکوپ (hund )
1 عددترازو(a and d )
3 عددمیکروفیوژ(Eppendorf )
1 عدددستگاه تبدیل میکروفیوژ اپندورف
1 عددانکوباتور co2 دار( memert )
1 عددهود BSC126
1 عددروتومیکس(IKA )
1 عددگاز دو شعله رومیزی

آزمایشگاه شماره پنج(شیمی و فیزیک)
مساحتتعدادتجهیزات
54 متر1 عددیخچال
1 عدددستگاه آب مقطر
1 عدداتوکلاو( ریحان طب)
1 عددترازو(a and d )
1 عددهیتر(لابترون)
1 عددهیتر( shlmfann )
1 عددفور (ریحان طب)
1 عددکوره الکتریکی( shimifan )
1 عدداسیلوسکوپ( megatek )
1 عددبین ماری( f.a.g )
1 عددانکوباتور (memert )
1 عددهود (بهداد)
1عددسیستم کامپیوتر
1عددLCD

آزمایشگاه شماره شش(بیوشیمی)
مساحتتعدادتجهیزات
63 متر1 عدداسپکتروفتومتر MAPADA
1 عدداسپکتروفتومتر APEL
1 عدداسپکتروفتومتر UNICO
1 عدداسپکتروفتومتر (تجهیزات سنجش)
1 عددفتومتر (تجهیزات سنجش)
1 عددالایزا ریدر stat fax
1 عددپرینتر سوزنی epson
1 عددهیتر و استیرر far test
1 عدداسپکتروفتومتر MAPADA
1 عدداسپکتروفتومتر APEL
1 عددهیتر و استیرر 12B
1 عددهیتر و استیرر VELP
1 عددشیکر لوله labtron
1 عددشیکر لوله IKA
1 عددشیکر یا روتومیکس behdad
1 عددپاورساپلای (پدیده نوژن)
1 عددمیکروفیوژ hettich
1 عددترمال سایکلر biosan
1 عددترموبلاک maxcell
1 عددمیکرواسپین sorvall
1 عددژل داکیومنت
1 عددمیکروسکوپ Hund
1 عددمیکروسکوپ labomed
1 عددگاماکانتر berthold
1 عددسانتریفوژ hettich
1 عددفلیم فتومتر seac
1 عددانکوباتور شیکر دار پارس آزما
1 عددpH متر
1 عددیخچال ویترینی
1عددسیستم کامپیوتر
1عدددیتاپروژکتور

اتاق پراتیک
مساحتتعدادتجهیزات
63 متر1 عددمولاژ طحال
1 عدد مولاژ کتف
1 عدد مولاژ جمجمه
1 عدد مولاژ قلب
1 عدد مولاژ لگن
1 عدد مولاژ پانکراس
1 عدد مولاژ کلیه و مثانه
1 عدد مولاژ ماهیچه کامل قابل جداشدن
1 عددمولاژ اسکلت 100 سانت
1 عدد مولاژ کامل اندام ها
1 عددمولاژ مغز نخاع
1 عدد مولاژ عضله غیر متحرک
1 عدد مولاژ روده
1 عدد مولاژ گوش
1عدد مولاژ کلیه
1عدد مولاژ مغز
1 عدد مولاژ معده
1 عدد مولاژ چشم
1عدد مولاژ اسکلت در سایز طبیعی
15عدد چکش رفلکس عصب عضله
6 عدداستتتوسکوپ
1عدددستگاه ساکشن
1عددجنین گوساله
1عددتصویر دستگاه گوارش
1عددتصویر ساختار قلب
1عددمولاژ حنجره

علوم آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!