علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

آشنایی بیشتر با رشته و دسترسی به سایر مطالب گروه

Food industry

آشنایی با رشته

تاریخچه و معرفی رشته

مدیریت نیروی انسانی

اعضای گروه

معرفی مدیر گروه و هیات علمی

کلاس تغذیه

دروس ارائه شده نیمسال

برنامه هفتگی دروس نیمسال جاری

کارگاه آموزشی

طرح دروس

طرح دروس تئوری و عملی

فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانشجویان ممتاز

اطلاعات بیشتر
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانش آموختگان

اطلاعات بیشتر
صنایع غذاییصنایع غذایی

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

اطلاعات بیشتر
اطلاعیهاطلاعیه

اخبار گروه

اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات سلامتفناوری اطلاعات سلامت

گزارش عملکرد گروه

اطلاعات بیشتر

برنامه آموزشی

تقویم آموزشی
لیست دروس
چیدمان ترمی
کارآموزی در عرصه
کارگاه های برگزار شده
سمینارها و ژورنال کلاب ها

تحصیلات تکمیلی

منابع مطالعاتی ارشد
تحصیلات تکمیلی
رشته های جدید
زمان ثبت نام

معرفی گروه

برنامه حضور اعضای گروه
امکانات و تجهیزات
شرح وظایف ها
اساتید مشاور

منابع

مجلات معتبر
کتب مرتبط
بازارکار رشته
انتخاب رشته

دکتر پزشکی

ارسال پیام به مدیر گروه

انتقادات و پیشنهادات خود را با تکمیل فرم ارسال نمایید.