ظرفیت پذیرش رشته علوم و صنایع غذایی

دانشگاه‌های دارای رشته کنترل کیفی کشور با ظرفیت در سال 1400

 

دانشگاه نحوه پذیرش دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت
علوم پزشکی تبریز با آزمون روزانه علوم و صنایع غذایی 22
علوم پزشکی مراغه  با آزمون روزانه علوم و صنایع غذایی روزانه (15)
شهریه پرداز (5)
علوم پزشکی شهید بهشتی با آزمون روزانه علوم و صنایع غذایی روزانه (28)
شهریه پرداز (14)
علوم پزشکی نیشابور  با آزمون روزانه علوم و صنایع غذایی 15
علوم پزشکی سمنان (شهرستان آرادان)  با آزمون روزانه علوم و صنایع غذایی 25
علوم پزشکی زاهدان با آزمون روزانه علوم و صنایع غذایی 20
علوم پزشکی کرمانشاه با آزمون روزانه علوم و صنایع غذایی روزانه (20)
شهریه پرداز (8)
علوم پزشکی یاسوج  با آزمون روزانه علوم و صنایع غذایی 20
علوم پزشکی وارستگان  با آزمون شهریه پرداز علوم و صنایع غذایی 15

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!