برنامه حضور اساتید مشاور

ایام هفته 8-10 12 10  12-14  14-16
شنبه  

 

دکتر پزشکی

(ورودی مهر 1401)

یکشنبه
دوشنبه
سه­ شنبه دکتر صرافان

(ورودی مهر 1400)

چهارشنبه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!