اعضای گروه علوم آزمایشگاهی

مدیرگروه و اعضای هیات علمی و کارشناس گروه

 • سمت: عضو هیات علمی و سرپرست گروه
 • ایمیل: dehbashis [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 209
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: habibih [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 212
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون
 • سمت: عضو هیات علمی و مسئول نظارت بر آزمایشگاه ها
 • ایمیل: keifyf [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 105
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
دکتر حسین جاوید

دکتر حسین جاوید

 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: javidh [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 208
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی
دکتر حسن زاده

دکتر سپیده حسن زاده

 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: hasanzadehse [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی
ساناز آرزمجو

ساناز آرزمجو

 • سمت: کارشناس گروه و کارشناس آزمایشگاه ها
 • ایمیل: arazmjoos [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 211
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی
Invited Teachers
_

اساتید مدعو

_
نام خانوادگی و نام مدرک تحصیلی پست الکترونیک
 زهرا علیزاده یزدی دکتری فیزیک گرایش ذرات بنیادی zahralizadeh.y [at] gmail.com
ابراهیم لطیفی دکتری بافت شناسی و جنین شناسی hormozel [at] yahoo.com
کیانا کتابی دکتری ویروس شناسی پزشکی ketabi.kiana [at] yahoo.com
تهمینه تاجیک دکتری دامپزشکی tajik.thm [at] gmail.com
جمشید تابش پور دکتری سم شناسی tabeshpourj [at] gmail.com
حسین زرین فر دکتری قارچ شناسی zarrinfarh [at] mums.ac.ir
هادی لطفی دکتری باکتری شناسی پزشکی Hadilotfi85 [at] yahoo.com
محمدرضا خاکزاد دکتری ایمنی شناسی پزشکی Mr.khakzad [at] gmail.com
سیدمصطفی غفاریان کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی m.ghaffarian90 [at] gmail.com
شیما شریفی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی Shimasharifi.psy [at] gmail.com
کتایون کوثری کارشناسی ارشد شیمی آلی katayoon.kosari [at] yahoo.com
محمود زاهدی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی mahmoodzahedi [at] yahoo.com
امین علایی کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی alaeia1994 [at] yahoo.com
 مطهره خرمی کارشناسی ارشد ایمونولوژی Motahar.k [at] gmail.com
مجید گنج بخش کارشناسی ارشد قارچ شناسی mganjbakhsh14 [at] gmail.com
سودابه بالارستاقی کارشناسی ارشد سم شناسی Balarastaghis961 [at] mums.ac.ir
معصومه رحیم زاده کارشناسی ارشد هماتولوژی m.rahimzade2017 [at] gmail.com
محمد جلیلی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی Mohammad.jalilinik [at] gmail.com
 صفا روشن کارشناسی علوم آزمایشگاهی esfand.safa [at] yahoo.com
میثم منصوری اطمینان کارشناسی علوم آزمایشگاهی mansouriem1 [at] mums.ac.ir

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!