اعضای گروه علوم آزمایشگاهی

مدیرگروه و اعضای هیات علمی و کارشناس گروه

 • سمت: عضو هیات علمی و مدیر گروه
 • ایمیل: habibih [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 209
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون
 • سمت: عضو هیات علمی و مسئول نظارت بر آزمایشگاه ها
 • ایمیل: keifyf [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 105
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
دکتر حسین جاوید

دکتر حسین جاوید

 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: javidh [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 208
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی
تصویر زمینه

دکتر حسن زاده

 • سمت: عضو هیات علمی و مسئول فعالیت های دانشجویی گروه
 • ایمیل: hasanzadehse [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 214
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی باکتری شناسی
ساناز آرزمجو

ساناز آرزمجو

 • سمت: کارشناس گروه و کارشناس آزمایشگاه ها
 • ایمیل: arazmjoos [at] varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 211
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی

علوم آزمایشگاهی

اعضای گروه علوم آزمایشگاهیدکتر کیفیمدیر گروه علوم آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!