امکانات و تجهیزات گروه تغذیه

آزمایشگاه ارزیابی وضعیت تغذیه

ترمومتر مدل امرون

ترمومتر مدل امرون تعداد: 1عدد

ترازوی نوزاد

ترازوی نوزاد مدل 354SECA تعداد: 2عدد

قد سنج سفره ای SECA

قد سنج سفره ای SECA  تعداد: 1عدد

دینامومتر مدل سیهان

دینامومتر مدل سیهان  تعداد: 1عدد

گلوکومتر

گلوکومتر مدل Lever Chek  تعداد: 1عدد

استتوسکوپ مدل ALP2

استتوسکوپ مدل ALP2 تعداد: 11عدد

فشارسنج جیوه ای

فشارسنج جیوه ای مدل ALP2  تعداد: 12عدد

فشارسنج دیجیتال

فشارسنج دیجیتال مدل Micro life  تعداد: 1عدد

ترازوی دیجیتال کفه ای

ترازوی دیجیتال کفه ای مدل UNIT تعداد: 4عدد

متر نواری

متر نواری  تعداد: 8عدد

قاشق اندازه گیری مایعات

قاشق اندازه گیری مایعات مدل GC PASS  تعداد: 1عدد

دستگاه کالریمتری غیر مستقیم مدل Fitmate Pro

دستگاه کالریمتری غیر مستقیم مدل Fitmate Pro  تعداد: 1عدد

ترازوی قدسنج دیجیتال

ترازوی قدسنج دیجیتال مدل 703SECA تعداد: 1عدد

قدسنج دیواری سکا مدل 216 SECA

قدسنج دیواری سکا مدل 216 SECA تعداد: 11عدد

دستگاه ترکیب بدن

دستگاه ترکیب بدن مدل امرون BF511  تعداد: 2عدد

کالیپر چربی سنج

کالیپر چربی سنج مدل سیهان  تعداد: 2عدد

ترازوی اندازه گیری مواد غذایی

ترازوی اندازه گیری مواد غذایی مدل APTK461 تعداد: 1عدد

دستگاه مسافت سنج مدل امرون

دستگاه مسافت سنج مدل امرون تعداد: 1عدد

دستگاه بادی کامپوزیشن آنالایزر مدل Inbody 270

دستگاه بادی کامپوزیشن آنالایزر مدل Inbody 270  تعداد: 1عدد

هرم راهنمایی غذایی ایران

هرم راهنمایی غذایی ایران با ابعاد 100*100 cm  تعداد: 1عدد

آزمایشگاه میکروب شناسی (آزمایشگاه شماره یک)
مساحتتعدادتجهیزات
74 متر11عددمیکروسکوپ olympus
1 عدددوربین میکروسکوپ
2 عددانکوباتور بهداد
1عددیخچال
1عددهود لامیناربهداد
1عددسیستم کامپیوتر
1عدددیتاپروژکتور

آزمایشگاه انگل شناسی (آزمایشگاه شماره سه)
مساحتتعدادتجهیزات
63 متر1عددمیکروسکوپ فلورسنت
10 عددمیکروسکوپ hund
1عددانکوباتور
1عددهود
1عددسیستم کامپیوتر
1عدددیتاپروژکتور

آزمایشگاه شیمی و فیزیک (آزمایشگاه شماره پنج)
مساحتتعدادتجهیزات
54 متر1 عددیخچال
1 عدددستگاه آب مقطر
1 عدداتوکلاو( ریحان طب)
1 عددترازو(a and d )
1 عددهیتر(لابترون)
1 عددهیتر( shlmfann )
1 عددفور (ریحان طب)
1 عددکوره الکتریکی( shimifan )
1 عدداسیلوسکوپ( megatek )
1 عددبین ماری( f.a.g )
1 عددانکوباتور (memert )
1 عددهود (بهداد)
1عددسیستم کامپیوتر
1عددLCD
آزمایشگاه بیوشیمی (آزمایشگاه شماره شش)
مساحتتعدادتجهیزات
63 متر1 عدداسپکتروفتومتر MAPADA
1 عدداسپکتروفتومتر APEL
1 عدداسپکتروفتومتر UNICO
1 عدداسپکتروفتومتر (تجهیزات سنجش)
1 عددفتومتر (تجهیزات سنجش)
1 عددالایزا ریدر stat fax
1 عددپرینتر سوزنی epson
1 عددهیتر و استیرر far test
1 عدداسپکتروفتومتر MAPADA
1 عدداسپکتروفتومتر APEL
1 عددهیتر و استیرر 12B
1 عددهیتر و استیرر VELP
1 عددشیکر لوله labtron
1 عددشیکر لوله IKA
1 عددشیکر یا روتومیکس behdad
1 عددپاورساپلای (پدیده نوژن)
1 عددمیکروفیوژ hettich
1 عددترمال سایکلر biosan
1 عددترموبلاک maxcell
1 عددمیکرواسپین sorvall
1 عددژل داکیومنت
1 عددمیکروسکوپ Hund
1 عددمیکروسکوپ labomed
1 عددگاماکانتر berthold
1 عددسانتریفوژ hettich
1 عددفلیم فتومتر seac
1 عددانکوباتور شیکر دار پارس آزما
1 عددpH متر
1 عددیخچال ویترینی
1عددسیستم کامپیوتر
1عدددیتاپروژکتور

اتاق پراتیک
مساحتتعدادتجهیزات
63 متر1 عددمولاژ طحال
1 عدد مولاژ کتف
1 عدد مولاژ جمجمه
1 عدد مولاژ قلب
1 عدد مولاژ لگن
1 عدد مولاژ پانکراس
1 عدد مولاژ کلیه و مثانه
1 عدد مولاژ ماهیچه کامل قابل جداشدن
1 عددمولاژ اسکلت 100 سانت
1 عدد مولاژ کامل اندام ها
1 عددمولاژ مغز نخاع
1 عدد مولاژ عضله غیر متحرک
1 عدد مولاژ روده
1 عدد مولاژ گوش
1عدد مولاژ کلیه
1عدد مولاژ مغز
1 عدد مولاژ معده
1 عدد مولاژ چشم
1عدد مولاژ اسکلت در سایز طبیعی
15عدد چکش رفلکس عصب عضله
6 عدداستتتوسکوپ
1عدددستگاه ساکشن
1عددجنین گوساله
1عددتصویر دستگاه گوارش
1عددتصویر ساختار قلب
1عددمولاژ حنجره

علوم تغذیه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!