آزمایشگاه ارزیابی وضعیت تغذیه

ترمومتر مدل امرون

ترمومتر مدل امرون تعداد: 1عدد

ترازوی نوزاد

ترازوی نوزاد مدل 354SECA تعداد: 2عدد

قد سنج سفره ای SECA

قد سنج سفره ای SECA  تعداد: 1عدد

دینامومتر مدل سیهان

دینامومتر مدل سیهان  تعداد: 1عدد

گلوکومتر

گلوکومتر مدل Lever Chek  تعداد: 1عدد

استتوسکوپ مدل ALP2

استتوسکوپ مدل ALP2 تعداد: 11عدد

فشارسنج جیوه ای

فشارسنج جیوه ای مدل ALP2  تعداد: 12عدد

فشارسنج دیجیتال

فشارسنج دیجیتال مدل Micro life  تعداد: 1عدد

ترازوی دیجیتال کفه ای

ترازوی دیجیتال کفه ای مدل UNIT تعداد: 4عدد

متر نواری

متر نواری  تعداد: 8عدد

قاشق اندازه گیری مایعات

قاشق اندازه گیری مایعات مدل GC PASS  تعداد: 1عدد

دستگاه کالریمتری غیر مستقیم مدل Fitmate Pro

دستگاه کالریمتری غیر مستقیم مدل Fitmate Pro  تعداد: 1عدد

ترازوی قدسنج دیجیتال

ترازوی قدسنج دیجیتال مدل 703SECA تعداد: 1عدد

قدسنج دیواری سکا مدل 216 SECA

قدسنج دیواری سکا مدل 216 SECA تعداد: 11عدد

دستگاه ترکیب بدن

دستگاه ترکیب بدن مدل امرون BF511  تعداد: 2عدد

کالیپر چربی سنج

کالیپر چربی سنج مدل سیهان  تعداد: 2عدد

ترازوی اندازه گیری مواد غذایی

ترازوی اندازه گیری مواد غذایی مدل APTK461 تعداد: 1عدد

دستگاه مسافت سنج مدل امرون

دستگاه مسافت سنج مدل امرون تعداد: 1عدد

دستگاه بادی کامپوزیشن آنالایزر مدل Inbody 270

دستگاه بادی کامپوزیشن آنالایزر مدل Inbody 270  تعداد: 1عدد

هرم راهنمایی غذایی ایران

هرم راهنمایی غذایی ایران با ابعاد 100*100 cm  تعداد: 1عدد

آزمایشگاه میکروب شناسی (آزمایشگاه شماره یک)
مساحت تعداد تجهیزات
74 متر 11عدد میکروسکوپ olympus
1 عدد دوربین میکروسکوپ
2 عدد انکوباتور بهداد
1عدد یخچال
1عدد هود لامیناربهداد
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد دیتاپروژکتور

آزمایشگاه انگل شناسی (آزمایشگاه شماره سه)
مساحت تعداد تجهیزات
63 متر 1عدد میکروسکوپ فلورسنت
10 عدد میکروسکوپ hund
1عدد انکوباتور
1عدد هود
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد دیتاپروژکتور

آزمایشگاه شیمی و فیزیک (آزمایشگاه شماره پنج)
مساحت تعداد تجهیزات
54 متر 1 عدد یخچال
1 عدد دستگاه آب مقطر
1 عدد اتوکلاو( ریحان طب)
1 عدد ترازو(a and d )
1 عدد هیتر(لابترون)
1 عدد هیتر( shlmfann )
1 عدد فور (ریحان طب)
1 عدد کوره الکتریکی( shimifan )
1 عدد اسیلوسکوپ( megatek )
1 عدد بین ماری( f.a.g )
1 عدد انکوباتور (memert )
1 عدد هود (بهداد)
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد LCD
آزمایشگاه بیوشیمی (آزمایشگاه شماره شش)
مساحت تعداد تجهیزات
63 متر 1 عدد اسپکتروفتومتر MAPADA
1 عدد اسپکتروفتومتر APEL
1 عدد اسپکتروفتومتر UNICO
1 عدد اسپکتروفتومتر (تجهیزات سنجش)
1 عدد فتومتر (تجهیزات سنجش)
1 عدد الایزا ریدر stat fax
1 عدد پرینتر سوزنی epson
1 عدد هیتر و استیرر far test
1 عدد اسپکتروفتومتر MAPADA
1 عدد اسپکتروفتومتر APEL
1 عدد هیتر و استیرر 12B
1 عدد هیتر و استیرر VELP
1 عدد شیکر لوله labtron
1 عدد شیکر لوله IKA
1 عدد شیکر یا روتومیکس behdad
1 عدد پاورساپلای (پدیده نوژن)
1 عدد میکروفیوژ hettich
1 عدد ترمال سایکلر biosan
1 عدد ترموبلاک maxcell
1 عدد میکرواسپین sorvall
1 عدد ژل داکیومنت
1 عدد میکروسکوپ Hund
1 عدد میکروسکوپ labomed
1 عدد گاماکانتر berthold
1 عدد سانتریفوژ hettich
1 عدد فلیم فتومتر seac
1 عدد انکوباتور شیکر دار پارس آزما
1 عدد pH متر
1 عدد یخچال ویترینی
1عدد سیستم کامپیوتر
1عدد دیتاپروژکتور

اتاق پراتیک
مساحت تعداد تجهیزات
63 متر 1 عدد مولاژ طحال
1 عدد  مولاژ کتف
1 عدد  مولاژ جمجمه
1 عدد  مولاژ قلب
1 عدد  مولاژ لگن
1 عدد  مولاژ پانکراس
1 عدد  مولاژ کلیه و مثانه
1 عدد  مولاژ ماهیچه کامل قابل جداشدن
1 عدد مولاژ اسکلت 100 سانت
1 عدد  مولاژ کامل اندام ها
1 عدد مولاژ مغز نخاع
1 عدد  مولاژ عضله غیر متحرک
1 عدد  مولاژ روده
1 عدد  مولاژ گوش
1عدد  مولاژ کلیه
1عدد  مولاژ مغز
1 عدد  مولاژ معده
1 عدد  مولاژ چشم
1عدد  مولاژ اسکلت در سایز طبیعی
15عدد  چکش رفلکس عصب عضله
6 عدد استتتوسکوپ
1عدد دستگاه ساکشن
1عدد جنین گوساله
1عدد تصویر دستگاه گوارش
1عدد تصویر ساختار قلب
1عدد مولاژ حنجره

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!