کارآموزی رشته علوم آزمایشگاهی

مراکز کارآموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی

کارآموزی یکی از مهم‌ترین واحدهای درسی برای دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی است زیرا دانشجویان در طول دوره کارآموزی مهارت های آزمایشگاهی در بخش های مختلف را کسب میکنند و علاوه بر آن مهارت‌های علمی را در آزمایشگاه با ارزیابی دقیق و سخت گیرانه می‌آموزند و همچنین دانشجویان مهارت‌های اجتماعی مانند تعامل با پرسنل آزمایشگاه، مدیریت پذیری، کار تیمی و … و مهارت‌های اخلاقی مانند اخلاق کاری، حفظ اطلاعات بیماران در دوره کارآموزی به صورت غیر مستقیم می‌آموزند. دانشجویان رشته علوم علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان برای شروع دوره کارآموزی حداقل 3 ماه قبل از شروع ترم کارآموزی، اطلاعات تمامی دانشجویانی که مشمول واحد کارآموزی در ترم بعد می شوند را در فایل اکسل مشخص شده توسط نماینده کلاس جمع آوری میکنند و فایل از طریق ایمیل به استاد مسئول درس ارسال می گردد و پس از آن براساس محل گذراندن کارآموزی 1، محل سکونت دانشجو، معدل و… دانشجویان به مراکز کارآموزی مختلف مانند بیمارستان و آزمایشگاه و … معرفی میشوند . در جدول زیر لیست مراکز کارآموزی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان را مشاهده خواهید کرد.‌

کارآموزی رشته علوم آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!