هلیا رستم خانی

هلیا رستم خانی


931-Nutrition Science Graduates

زهرا نامخواه

Zahra Namkhah

 • Zahra Namkhah
 • Class of 2018
 • Further Studies Clinical Nutrition Tehran MU
 • Employee Status-
مینا احمدزاده

Mina Ahmadzadeh

 • Mina Ahmadzadeh
 • Class of 2018
 • Further Studies Clinical Nutrition Shahid-Beheshti MU
 • Employee Status-
سعید نصرت آبادی

Saeid Nosrat Abadi

 • Saeid Nosrat Abadi
 • Class of 2018
 • Further Studies Health Sciences in Clinical Nutrition Azad University
 • Employee Status-
الناز ادیب فر

Elnaz Adibfar

 • Elnaz Adibfar
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee StatusDietitian
محمد آقاسی زاده

Mohammad Aghasizadeh

 • Mohmmad Aghasizadeh
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee Status Personal Diet Therapy Clinic
پریسا پورمحمدی

Parisa Pormohammadi

 • Parisa Pormohmmadi
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee Status-
نرگس نوایی

Narges Navaii

 • Narges Navaii
 • Class of 2018
 • Further StudiesNutrition Science Mashhad MU
 • Employee Status-
ویدا یزدانی

Vida Yazdani

 • Vida Yazdani
 • Class of 2018
 • Further StudiesNutrition Science Tehran MU
 • Employee Status-
هلیا رستم خانی

Heliya Rostamkhani

 • Heliya Rostamkhani
 • Class of 2018
 • Further StudiesNutrition Science Tabriz MU
 • Employee Status-
رضا شیرازی نژاد

Reza Shirazi Nezhad

 • Reza Shirazi Nezhad
 • Class of 2018
 • Further StudiesNutrition Science Mashhad MU
 • Employee Status-
محدثه مست علی

Mohadeseh Mastali

 • Mohdeseh Mastali
 • Class of 2018
 • Further StudiesNutrition Science Mashhad MU
 • Employee Status-
فاطمه محتشمی

Fatemeh Mohtashami

 • Fatemeh Mohtashami
 • Class of 2018
 • Further StudiesNutrition Science Tehran MU
 • Employee Status-
رسول غفاریان

Rasol Ghafariyan

 • Rasol Ghafariyan
 • Class of 2018
 • Further StudiesNutrition Science Islamic Azad University Science and Research Branch
 • Employee Status-
بیتابلوچی

Bita Balouchi

 • Bita Balouchi
 • Class of 20108
 • Further Studies-
 • Employee StatusHealth Center Employee in Sarakhs
مهسا رمضان زاده

Mahsa Ramezan zadeh

 • Mahsa Ramezan zadeh
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee StatusHealth Center in Mashhad
زهرا حلوانی

Zahra Halvani

 • Zahra Halvani
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee StatusBent-al-Hoda Hospital Employee
بهاره جبارزاده

Bahare Jabarzadeh

 • Bahare Jabarzadeh
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee StatusHealth Center Employee in Mashhad
حسین جهانی

Hossein Jahani

 • Hossein Jahani
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee StatusHealth Center Employee in Mashhad
نیکتا شریعتمدار

Nikta Shariatmadari

 • Nikta Shariatmadari
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee StatusHealth Center Employee in Sabzevar
معصومه سعیدی نیا

Masoumeh Saeidiniya

 • Masoumeh Saeidiniya
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee StatusTorbat Heydariyeh MU Employee
سمیه موحدی

Somayeh Movahedi

 • Somayeh Movahedi
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee StatusHealth Center Employee in Mashhad
غزاله صالح زاده

Ghazaleh Salehzadeh

 • Ghazaleh Salehzadeh
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee StatusHealth Center Employee in Mashhad
image

Roniya Tavasoliyan

 • Roniya Tavasoliyan
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee StatusDiet Therapy Clinic Employee
image

Arezoo Mohammadi

 • Arezoo Mohammadi
 • Class of 2018
 • Further Studies-
 • Employee StatusDietitian

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!