گروه تغذیه وارستگان

روز سه شنبه مورخ 30 دی ماه جلسه ای با حضور اعضای هیئت علمی گروه علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکی مشهد، جناب آقای دکتر نعمتی مدیر گروه تغذیه، آقای دکتر صفریان رئیس دانشکده بهداشت و آقای دکتر نوروزی دبیر کارگروه تغذیه کلان منطقه 9 آمایشی برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه سرکار خانم دکتر دهری، مدیرگروه علوم تغذیه، به معرفی گروه، فعالیتها و دستاوردهای وارستگان  و  در خصوص امکانات و تمهیدات فراهم شده در جهت ارتقا و افزایش کیفیت آموزش، تربیت دانشجویان اخلاق مدار و با مهارت توضیحاتی را ارائه نمودند، سپس اساتید محترم هیات علمی گروه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اظهار رضایت از فعالیتهای صورت گرفته در وارستگان پیشنهادت خود را در خصوص رسیدن به اهداف عالی آموزش بیان کردند.
در نهایت  بازدید از مرکز، کلاسها و بخش های مختلف آن و  علی الخصوص آزمایشگاه ارزیابی وضعیت تغذیه توسط هیات مهمان به همراه رئیس علوم پزشکی وارستگان ، جانشین معاون آموزشی مرکز و  نعمتی مدیر امور آموزشی و  سایر اساتید صورت گرفت.

در نهایت  بازدید از مرکز، کلاسها و بخش های مختلف آن و  علی الخصوص آزمایشگاه ارزیابی وضعیت تغذیه توسط هیات مهمان به همراه رئیس علوم پزشکی وارستگان ، جانشین معاون آموزشی مرکز و  نعمتی مدیر امور آموزشی و  سایر اساتید صورت گرفت.

در آزمایشگاه ارزیابی وضعیت تغذیه به روزترین ابزار های آموزشی پرکاربرد ز جمله دستگاه کالریمتری غیر مستقیم Fitmate pro ، دستگاه سنجش ترکیب بدن Inbody، کالیپر چربی سنج، دینامومتر، ترازوی  بزرگسالان سکا و انواع فشار سنج ها، دستگاه سنجش قند خون، گام شمار، ترازو و قد سنج کودک و… برای  ارتقاء سطح آموزش عملی و همچنین توانمندسازی دانشجویان علوم تغذیه ای فراهم گردیده است تا درنهایت یک کارشناس تغذیه با ارزیابی وضعیت تغذیه بتواند دیدگاه جامعی نسبت به مراجعه کننده ها و افراد جامعه خود پیدا کرده و  براساس آن  طراحی برنامه های تغذیه ای  مناسبی داشته باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!