دکتر کیفی

گزارشی از دستاوردهای آموزشی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

آموزش پزشکی از کلاس تا عرصه

گزارشی از دستاوردهای آموزشی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

دکتر فاطمه کیفی معاون آموزشی علوم پزشکی وارستگان به مناسبت هفته آموزش مهم‌ترین دستاوردهای آموزشی این مرکز را بیان می‌کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!