معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)

معرفی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی Educational development center(EDC) ساختاری است از مجموعه معاونت آموزشی که در راستای رسالت آموزشی دانشگاه ها و با توجه به ارزش‌‌های حاکم بر جامعه و ارتقای سطح سلامت، هدایت فرایند آموزشی دانشگاه ها را به‌عهده دارد و با بسترسازی مناسب درون دانشگاهی ضمن ارتقای توانمندی دانشجویان، اساتید و کارکنان با انجام برنامه‌ریزی، آموزش مداوم، ارزشیابی، پژوهش و بازنگری برنامه‌های آموزشی، زمینه لازم را برای تولید و توسعه علم فراهم می‌سازد. این مرکز به‌ منزله بازوی اجرایی معاونت آموزشی انجام وظیفه می نماید.

پیشینه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وارستگان در سال 1395 تشکیل و شروع به کار نمود. مسوولیت این مرکز به عهده خانم الهام اصل شیرین (عضو هیات علمی گروه گفتاردرمانی) قرار گرفت. فعالیت این مرکز در ابتدا با اجرای برنامه های آموزش مداوم و ارزشیابی اساتید آغاز گردید و متعاقب آن در سال های پیاپی فعالیت های مرکز گسترش یافت. هم اکنون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وارستگان در زمینه های زیر فعال است :

  • ارزشیابی
  • برنامه ریزی آموزشی
  • پژوهش در آموزش
  • استعدادهای درخشان
  • توانمندسازی اساتید
  • دانش پژوهی

اسامی مسوولین مرکز به ترتیب سال شروع فعالیت به شرح زیر می باشد:

مدیر مرکز رشته تخصصی دوره تصدی
خانم الهام اصل شیرین گفتار درمانی 1395-1397
دکتر داود منصوری باکتری شناسی 1397-1398
دکتر عاطفه صرافان صادقی بهداشت و ایمنی موادغذایی 1398- تاکنون

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!