کارگاه مدیریت اضطراب

کارگاه مدیریت اضطراب ویژه دانشجویان بین‌الملل

کارگاه مدیریت اضطراب ویژه دانشجویان بین الملل در ایام برگزاری امتحانات نیم سال دوم 1403_1402 توسط  آقای کاملی کارشناسی ارشد روانشناسی (درمانگر اختلالات اضطرابی و افسردگی) برگزار شد.
در این کارگاه ابتدا به بررسی و گفتگ‌ در زمینه عوامل استرس زای مهاجرت و مسائل ویژه دانشجویان بین الملل پرداخته شد و سپس بهترین شیوه های مقابله با آن با دو سبک  مسأله مدار و هیجان مدار  به دانشجویان آموزش داده شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!