با آرتوان در بازارچِ

با آرتوان در بازارچِ

جمعه ۹ دی ماه ۱۴۰۱ بازارچه هنر مشهد در مجتمع تجاری مهر کوهسنگی برگزار شد که اعضاء کانون زمین با حضورشان در این بازارچه به معرفی پویش آرتوان پرداختند.
آرتوان پویشی مردم نهاد به شمار می رود که کار آن جمع آوری درب های پلاستیکی بطری ها توسط مردم است که هدف این پویش کمک به توانیابان بی بضاعت می باشد. این کار جنبه های مختلفی دارد؛ در درجه اول یک فعالیت محیط زیستی است که در کنار آن یک کار خیر نیز محسوب می شود و علاوه بر آن به نوعی ترویج کار داوطلبانه است .

چرا خود بطری ها جمع آوری نمی شوند؟
جمع آوری بطری در سراسر ایران متولی دارد و متولی آن سازمان پسماند است.

سرنوشت در بطری ها چیست؟
آرتوان با فروش در بطری ها به بازیافت خصوصی یا با ساخت تابلوهای هنری درآمد کسب می کند و با این درآمد برای افراد توانیاب بی بضیاعت ویلچر می خرد. از جمله مواردی که از این بازیافت ساخته میشوند میتوان رول پلاک های قرمز را مثال زد و تابلوهایی که تماما با خود در بطری و بدون استفاده از هیچ رنگ یا ابزار دیگری ساخته شده اند که از این این تابلوها به صورت المان های شهری و یا سفارش شرکت ها و یا سازمان ها استفاده می شود.
بنابراین پویش مردمی آرتوان در کنار حمایت از این امر سعی در نشان دادن ارزش بازیافت در بطری به یک ماده مفید را دارد. همچنین مردم در طولانی مدت متوجه خواهند شد که فرهنگ بازیافت چیست و به مرور زمان تفکیک زباله را نیز آموزش می بینند .

شما هم می توانید به این پویش بپیوندید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!