کارگاه قاطعیت (ابراز وجود)

چطور در روابطمان قاطعیت داشته باشیم؟

به همت دفتر مشاوره و واحد مدیریت منابع انسانی و برنامه¬ریزی، «کارگاه قاطعیت (ابراز وجود)» در تاریخ دوشنبه 24 مهر 1402 توسط آقای دکتر احسان متین فر در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، در میان اعضای هیات علمی و کارکنان، برگزار گردید.
در این کارگاه، دکتر متین فر، روان درمانگر و سوپروایزر بالینی؛ ابتدا توضیحاتی در خصوص انواع سبک های ارتباطی و مفهوم ابراز وجود، بیان داشتند و الگوی رفتاری جراتمندانه را به عنوان یکی از سبک های ارتباطی تبیین نمودند. ایشان تاکید کردند که بیان احساسات، نیازها، خواسته ها و اهداف به صورت شفاف و مالکانه از جمله ویژگی های رفتار جراتمندانه است. دکتر متین فر در ادامه، «مراحل ابراز وجود» در افراد را توضیح داده و آن را شامل: بیان و توصیف رفتار به صورت اختصاصی و بدون برچسب زدن، بیان احساس به صورت مالکانه و پذیرفتن مسئولیت آن، بیان رفتار جایگزین، بیان اثرات و پیامدهای محسوس دانستند. در انتهای این کارگاه، دکتر متین فر؛ مهم ترین دلایل اینکه انسان ها ابراز وجود نمی کنند را مورد بحث قرار دادند. شایان ذکر است که این کارگاه، با استقبال بسیار خوب اعضای هیات علمی و کارکنان مرکز همراه گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!