دکتر محمد جواد خرازی فرد

بازدید آقای دکتر محمد جواد خرازی فرد، نماینده تیم پایش و ارزیابی دوره مهارتی "دستیار کنار دندانپزشک" از مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وارستگان


بازدید آقای دکتر محمد جواد خرازی فرد، نماینده تیم پایش و ارزیابی دوره مهارتی “دستیار کنار دندانپزشک” از مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وارستگان

بدنبال درخواست مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وارستگان مبنی بر برگزاری دوره “دستیار کنار دندانپزشک”، آقای دکتر محمد جواد خرازی فرد، نماینده تیم پایش و ارزیابی دوره، در تاریخ 23 خرداد 98 با هدف بررسی محتوای درسی، امکانات، منابع و تجهیزات، جهت ارائه مجوز برگزاری، از این مرکز بازدید نمود. در این بازدید آقای دکتر احمد ابوالحسنی معاون آموزشی علوم پزشکی وارستگان و دبیر علمی برنامه ، نسبت به معرفی کامل محتوای درسی،تجهیزات، ابزارها و فضای فیزیکی مورد نظر پرداختند و مستندات لازم در این خصوص را ارائه نمودند. همچنین نماینده تیم پایش و ارزیابی دوره، پیشنهاداتی جهت بهتر اجرا شدن دوره مطرح نمودند. لازم به ذکر است مجوز اجرای دوره پس از بررسی درخواست اجرای دوره و ارزیابی شرایط و منابع مرکز، در صورت انطباق درخواست و شرایط مرکز با استانداردهای دوره ، توسط مرکز ملی مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت صادر می شود.

بازدیددکتر محمد جواد خرازی فرد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!