بازدید دانشجویی

بازدید دانشجویان علوم آزمایشگاهی از پژوهشکده بوعلی

در تاریخ 26 آبان دانشجویان آزمایشگاه ویروس شناسی به همراه استاد خود دکتر منصوری، کلاس خود را در پژوهشکده بوعلی برگزار کردند. در این بازدید دانشجویان از بخش‌های میکروبیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک و آزمایشگاه جامع بازدید داشتند. در هر بخش توضیحاتی درباره انواع آزمایش‌هایی که در آن بخش ها انجام می‌گردید و انواع دستگاه‌هایی که در آنجا مستقر است، توضیحاتی برای دانشجویان ارائه شد و چون مطابق بر دروس دانشجویان بود باعث تثبیت هر چه بیشتر و بهتر دروس برای آن‌ها گردید. در آزمایشگاه جامع نیز دانشجویان با دستگاه‌های  NMR ، HPLC ، DHPLC ، THPLC ، DLS و در نهایت با میکروسکوپ الکترونی آشنا شدند. این بازدید با رضایت دانشجویان در آزمایشگاه جامع به دلیل وجود دستگاه‌های جدید و توضیحات بسیار گویا و کامل مسئول بخش، پایان یافت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!