هیات امنای علوم پزشکی وارستگان

جلسه هیأت امنای علوم پزشکی وارستگان، سوم بهمن 1398 در  سالن شورای بیمارستان قائم مشهد برگزار شد. این جلسه با حضور اعضای هیأت امنا، آقایان دکتر ناصحی، دکتر وارسته، دکتر جلالی، دکتر ابوالحسنی، دکتر عباس زادگان، دکتر سنکیان، حجت الاسلام فیض آبادی و خانم دکتر شریفی به همراه هیات همراهی از وزارت بهداشت و برخی از معاونین و مدیران مرکز برگزار گردید.

در ابتدا دکتر وارسته ضمن خیر مقدم به حاضرین توضیحات مختصری در خصوص عملکرد علوم پزشکی وارستگان ارائه نمود و در ادامه جلسه دکتر جهانگیر گزارش کامل تری از فعالیت های علوم پزشکی وارستگان به استماع حاضرین رساند. در این گزارش، وی در ابتدا با اشاره به جایگاه دانشگاه‌های غیردولتی در جهان، نگرش اعضای هیات موسس و مدیران علوم پزشکی وارستگان نسبت به چالش‌های آموزش عالی و راهکارهای حل این چالش‌ها را بیان کرد. سپس اعضای هیات موسس ،هیات امنا، هیات علمی و کارکنان را معرفی نمود. همچنین گزارش عملکرد معاونت‌ها و گروه‌های آموزشی علوم پزشکی وارستگان را تشریح نمود. وی در ادامه به ویژگی متمایز علوم پزشکی وارستگان که مهارت محوری و تقویت آن در میان دانشجویان است اشاره نمود.

هیات امنای علوم پزشکی وارستگان

سپس دستور جلسه هیات امنا یک به یک بررسی و تصویب گردید. از مصوبات جلسه می توان به  انتخاب آقای دکتر عبدالرضا وارسته رئیس سابق علوم پزشکی وارستگان به عنوان رئیس هیات امنا برای مدت 4 سال، انتخاب آقای دکتر مصطفی جهانگیر قائم مقام سابق علوم پزشکی وارستگان به عنوان رئیس مرکز برای مدت 4 سال، تصویب آیین نامه داخلی هیات امنا، تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی و …. اشاره کرد.

در انتها دکتر ناصحی، مشاور وزیر و دبیر هیأت های امناء، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت از اقدامات انجام شده در علوم پزشکی وارستگان اعلام رضایت نمود و اظهار امیداوری کرد که علوم پزشکی وارستگان بتواند الگویی برای حرکت وزارت بهداشت به سمت توسعه دانشگاه های علوم پزشکی غیر دولتی باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!