ارائه کیس ریپورت با عنوان "کم خونی در اثر بیماری های مزمن ACD "به زبان انگلیسی

ارائه کیس ریپورت با عنوان “کم خونی در اثر بیماری های مزمن ACD “به زبان انگلیسی

آقای دکتر حبیبی عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی در یکی از سری جلسات کیس ریپورت، به بررسی کم خونی در اثر بیماری های مزمن ACD به زبان انگلیسی برای اعضای گروه علوم آزمایشگاهی، پرداختند.
در کیس مورد بررسی، بیمار که مبتلا به عفونت مجاری ادراری و همچنین افزایش اوره و کراتینین بود بعد از پروسه درمان با آنتی بیوتیک، کم خونی او نیز درمان شد. این بیماری که ممکن است با کم خونی فقر آهن اشتباه گرفته شود، نیاز به آهن نداشته و بعد از اینکه عفونت مجاری اداریش رفع شد، کم خونی نیز به دنبالش درمان شده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!