برگزاری جلسه کیس ریپورت کلان منطقه 9 توسط دفتر مشاوره

در ابتدا قائینی رئیس مرکز مشاوره ضمن تبریک ماه مبارک رمضان به روئسا و کارشناسان ادارات مشاوره علوم پزشکی کلان منطقه 9 به معرفی دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان پرداخت و گفت در حال حاضر 5 مشاور در این مرکز فعالیت می‌کنند که 2 نفر بصورت تمام وقت و 3 نفر نیز بصورت پاره وقت به دانشجویان خدمات مشاوره‌ای ارائه میدهند که 2 مشاور با رویکرد هیجان مدار، یک رویکرد طرحواره درمانی و یک رویکرد شناختی- رفتاری و یک رویکرد فراتشخیصی یکپارچه و همچنین پزشکی سایکوسوماتیک برای رفع نیازهای مشاوره‌ای دانشجویان فراهم شده است.

جلسه با اولین ارائه کیس توسط شریفی-کارشناس دفتر مشاوره (روانشناس بالینی، مشاوره فردی، ازدواج و خانواده با رویکرد هیجان مدار) آغاز شد و خانم شریفی درخصوص رویکرد درمانی خود برای کمک به حل مشکلات یکی از مراجعه‌کنندگانی که قصد خودکشی داشته است توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه دکتر مرضیه ترکمنی (روانشناس بالینی، مشاوره فردی) نیز از اقدامات و روش‌های درمانی خود برای مراجعه کنندگان مختلف توضیحاتی برای کارشناسان ادارات مشاوره علوم پزشکی کلان منطقه 9 ارائه کرد. ایشان با روش طرحواره درمانی این کیس را پیش برده البته درمان این کیس هنوز ادامه دارد که باتوجه به استقبال همکاران و مسئول منطقه 9 خانم دکتر حاج وثوق احتمالا مجددا پس از پایان درمان همین کیس مجددا ارائه شود.
در ادامه پس از ارائه کیس، خانم دکتر حاج وثوق مسئول کلان منطقه 9 ضمن قدردانی از  ارائه جامع، کامل و علمی کیس ریپورت توسط دفتر مشاوره خواستار ادامه همکاری‌ها در برگزاری این چنین برنامه‌ها با مرکز مشاوره علوم پزشکی وارستگان شدند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!