اولین جلسه کیس بالینی در واحد کارآموزی درعرصه ۹۹۱

جلسه بررسی کیس بالینی توسط دانشجویان

سه شنبه 23 آبان ماه اولین جلسه کیس بالینی در واحد کارآموزی درعرصه ۹۹۱ برگزار گردید.
این جلسه توسط سه گروه و با حضور حداکثری دانشجویان ۹۹۱ و ۹۹۲ برگزار شد. در این جلسه سه بیمار با تالاسمی مینور، هپاتیت و زخم پای دیابتی مورد ارزیابی توسط دانشجویان قرار گرفتند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!