تشخیص آزمایشگاهی تکنیک های کروماتوگرافی

برگزاری وبیناریک روزه آموزش مداوم ” تشخیص آزمایشگاهی تکنیک های کروماتوگرافی مایع و گازی”

20 اسفند وبیناریک روزه آموزش مداوم ” تشخیص آزمایشگاهی تکنیکهای کروماتوگرافی مایع و گازی” به همت گروه علوم آزمایشگاهی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.

وبیناریک روزه آموزش مداوم ” تشخیص آزمایشگاهی تکنیکهای کروماتوگرافی مایع و گازی” با تدریس دکتر وارسته فوق تخصص ایمونوبیوشیمی، خانم دکتر کیفی دکترای بیوشیمی بالینی و آقای دکتر فیضی دکترای تخصصی شیمی تجزیه با 3 امتیاز بازآموزی برای متخصص و دکترای حرفه ای  و گرایش های ارشدعلوم آزمایشگاهی، متخصص آسیب شناسی، کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی بالینی  و 2.25 امتیاز برای  کارشناسی ارشد و دکترای خون‌شناسی آزمایشگاهی ،  بانک خون و گروه میکروب شناسی  به همت گروه علوم آزمایشگاهی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در علوم پزشکی وارستگان ، مورخ 20 اسفند 99 برگزار گردید.
مهمترین مواردی که در این وبینار آموزش مداوم بحث و آموزش داده شد:
•  بیان اصول کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
•  بیان اصول کروماتوگرافی گازی
•   آشنایی با انواع ستونها-دتکتورهای مورد استفاده در کروماتوگرافی مایع
•   آشنایی با آنالیز کمی و کیفی در کروماتوگرافی HPLC
•  تفسیر نتایج آزمایشگاهی حاصل از HPLC
•   مقایسه کروماتوگرافی مایع و گازی در تشخیص های آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!