اساتید مشاور

نشست اساتید مشاور در علوم پزشکی وارستگان برگزار شد


نشست اساتید مشاور در علوم پزشکی وارستگان برگزار شد

به گزارش مفدا وارستگان، روز پنج شنبه مورخ 22فروردین ماه98، اساتید مشاور رشته های مختلف علوم پزشکی وارستگان با حضور معاون دانشجویی فرهنگی و مسئول اساتید مشاور خانم حسینی به هم ا ندیشی پرداختند.
در ابتدای این جلسه مسئول اساتید مشاور به مرور مجدد آیین نامه ی اساتید مشاور پرداخت که در طی آن به شرح وظایف اساتید مشاور، نحوه ی انتخاب همتایاران، شرح وظایف همتایاران برای استاد مشاور های جدید و مرور آنها برای اساتید قبلی پرداخته شد . همچنین در خصوص فرم های مشاوره ای که در اختیار همکاران این حوزه قرار داد و می بایست آن ها را  در پرونده ی دانشجویان قرار بدهند، مواردی مطرح شد.
در ادامه مسئول دفتر مشاوره ی دانشکده در خصوص اصول مشاوره به دانشجویان برای اساتید مشاور صحبت کرد. باید و نباید های مشاوره، روابط شخصی با دانشجو و مکانیزم های ارجاع دادن به دفتر مشاوره  از جمله مطالبی بود که قائینی مسئول دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان مطرح کرد. بخش دوم این نشست که با استقبال اساتید مشاور روبرو شد، به بارش فکری در حوزه های مختلف مشاوره ای ، آموزشی و … اختصاص یافت و افراد ایده های متفاوت خود را در اختیار مسئولان قرار دادند.
در پایان این جلسه همچنین اساتید سوالات خود را در حوزه های مختلف کاری مانند آموزش ، مشاوره اردو های مشاوره ای و …  مطرح کردند که معاون دانشجویی فرهنگی و مسئول اساتید مشاور  به پاسخ گویی اقدام نمودند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!