خدمات دفتر مشاوره

مشاوره تخصصی
 1. اختلال های اضطرابی
 2. اختلال های خلقی شامل انواع افسردگی ها
 3. مشاوره پیش از ازدواج
 4. مشاوره زوجین
 5. مشاوره مشکلات بین فردی
 6. مشاوره تحصیلی
آموزش های ارائه شده
 1. آموزش مهارت های زندگی
 2. حل مسئله
 3. تصمیم‌گیرى‌هاى مناسب در راستای داشتن زندگى مطلوب
 4. سازگار شدن با تغییر شرایط زندگى ناشى از تغییر محل، دورى از خانواده، حجم گسترده مطالب درسى و…
کارگاه های آموزشی و برنامه های ترویجی
 1. برگزاری کارگاه‌ها و دوره های آموزشی همچون؛ گروه درمانی ازدواج، پادزهر مغز فریب کار، از لایک تا بلاک، چگونه یک شبه درس خوان بشویم، برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و سخنرانی های متعدد توسط اساتید مجرب دانشکده به منظور افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به اصول بهداشت روانی و همچنین شیوه های مقابله با مشکلات و … .
 2. برگزاری کارگاه های آموزشی برای اساتید مشاور
 3. برگزاری کارگاه های مختص سرپرست های خوابگاه و خوابگاه‏ داران
 4. برگزاری کارگاه های آموزشی در محیط‌های خوابگاهی
 5. برگزاری برنامه های مختلف ترویجی مناسبتی مانند؛ هفته ی بهداشت روان و روز سلامت و … .
انجام خدمات غربالگری سلامت روان

در طی سال های گذشته همانند سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور، غربالگری روانشناختی در مرکز شروع گردیده است. از سال 95 تا کنون هر سال دانشجویان جدید الورود با استفاده از تست های CAQ و GHQمورد غربالگری قرار گرفته اند و دانشجویان در معرض آسیب، شناسایی و برای انجام بررسی های عمیق تر روانشناختی مورد ارزیابی های بعدی قرار گرفته اند.

انجام خدمات استعدادیابی

همچنین دفتر مشاوره دانشکده اقدام به انجام تست های شخصیتی مانند MBTI و NEO و.. و تست های استعدادیابی مانند هالند و گالوپ برای دانشجویان علاقه مند کرده است که بنا به نتایج تست و مشاوره تحصیلی و شغلی مناسب را دریافت می کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!