جلسه دفتر مشاوره با دانشجویان بین‌الملل

جلسه دفتر مشاوره با دانشجویان بین‌الملل

روز شنبه 20 اسفند ماه دفتر مشاوره مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان با همکاری امور بین الملل جلسه ای برای دانشجویان بین الملل برگزار کرد.

ابتدای این جلسه شریفی کارشناس دفتر مشاوره به توضیحاتی در خصوص معرفی دفتر مشاوره برای دانشجویان بین الملل و خدمات مختلف دفتر مشاوره و با توجه به شرایط ویژه دانشجویان روانشناسان مختلفی که میتوانند به دانشجویان کمک کنند ، پرداخت.
در این جلسه که دانشجویان در خصوص مشکلات و مسائل شان چه در زمینه تحصیلی و یا مهاجرتی صحبت کردند و باتوجه به اینکه ملیت اکثر این دانشجویان افغانستانی بود افراد از آسیب هایی که در کشور افغانستان تحمل می‌کنند صحبت کردند و به دنبال راهکار برای کمک به خودشان و خانواده‌هایشان بودند.

در ادامه جلسه شریفی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی این جلسه را به سمت آموزش گروهی پیش برده و به افراد شرکت کنند آموزش هایی در حوزه های همدلی ، هیجان های سازگار و روابط بین فردی ارائه داد.
مسائل مربوط به مهاجرت و تروماهای بعد از مهاجرت نیز از دیگر مسائل مطرح شده از سوی دانشجویان بین الملل بود که به یکی از بحث های داغ این نشست تبدیل شده بود که به افراد شرکت کننده نیز اموزش هایی در این خصوص ارائه شد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!