مراقبت تغذیه ای در کرونا

وبیناریک روزه آموزش مداوم ” کووید19، تازه های تشخیص و مراقبت های تغذیه ای ” با تدریس اساتید محترم آقای دکتر احمدی متخصص بیماری های عفونی گرمسیری ، آقای دکتر عامل دکترای تخصصی ویروس شناسی، خانم دکتر عطائی متخصص بیماری های داخلی، خانم دکتر دهری متخصص تغذیه و رژیم درمانی، آقای دکتر صفریان متخصص تغذیه و آقای دکتر حبیبی دکترای تخصصی خون شناسی و بانک خون با هدف معرفی تازه های تشخیص و مراقبت های تغذیه ای کووید -19 با 3 امتیاز بازآموزی برای دکترای حرفه ای پزشکی، فوق تخصص ریه اطفال، فوق تخصص عفونی اطفال، فوق تخصص بیماری های ریه، فوق تخصص عفونی بالغین، متخصص و فوق تخصص بیماری های عفونی گرمسیری، و 1.5 امتیاز بازآموزی برای گروه های تخصص بیماری های کودکان و کودکان به همت گروه علوم آزمایشگاهی و علوم تغذیه و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در علوم پزشکی وارستگان ، مورخ 29 آذر 99 برگزار گردید. در پایان هر سخنرانی به سوالات و دغدغه های شرکت کنندگان در خصوص مباحث اخیر کووید-19 پاسخ داده شد.

مهمترین مواردی که در این وبینار آموزش مداوم بحث و آموزش داده شد:
  • معرفی تازه های تشخیص و مراقبت های تغذیه ای کووید -19
  • نحوه بروز و بیماری زایی کووید 19
  • راه های جدید تشخیص کووید 19
  • راهکارهای تغذیه ای در طول بیماری کووید 19

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!