ریاست علوم پزشکی وارستگان و اعضای هیات علمی

دیدار ریاست علوم پزشکی وارستگان با اعضای هیات علمی به مناسبت آغاز سال تحصیلی٩٨-٩٩


در جلسه که با حضور ریاست دانشکده در روز پنجشنبه مورخ ٢٨ شهریور ماه با اعضای هیات علمی گروه های آموزشی وارستگان برگزار گردید، دکتر وارسته از اساتید به دلیل برنامه ریزی و راهنمایی موثرشان به منظور قبولی درخشان دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی و علوم تغذیه در کنکور کارشناسی ارشد تشکر کردند.

ایشان به این نکته قابل توجه در قبولی های امسال اشاره کردند که از مجموع 13 نفر قبولی رشته تغذیه مقطع ارشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 8 نفر از دانشجویان وارستگان می باشد و از مجموع 6 نفر قبولی رشته ایمنی شناسی مقطع ارشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3 نفر از دانشجویان وارستگان می باشد.

دکتر وارسته تاکید داشتند که در کنار آموزش های تخصصی مهارت های عمومی دانشجویان بایستی تقویت گردد و از فضای کپی کاری و حفظیات فاصله بگیرند و برنامه آموزشی و آزمون ها را به نحوی طراحی شود که تحلیل کردن را فرا بگیرند، همچنین خواستار حمایت دانشجویان و بزرگ منشی در پاسخ به رفتارهای بعضا غیر اجتماعی و آموزش غیر مستقیم این چنین مسائل را داشتند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!