دکتر ثاقبی

برگزاری کارگاه حل تعارضات در روابط عاطفی

دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان به مناسبت روز روانشناس، با هدف آگاهی دانشگاهیان و عموم مردم با انواع تعارضات در روابط عاطفی و حل این مسائل کارگاه حل تعارضات در روابط عاطفی را با شرکت عموم مردم، کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان وارستگان با حضور دکتر علی ثاقبی برگزار کرد.

روز شنبه 10 اردیبهشت به روز روانشناس دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان کارگاه «حل تعارضات در روابط عاطفی » را برگزار کرد.

به مناسبت روز روانشناس که مصادف با نهم اردیبهشت ماه است، دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان، با هدف آگاهی دانشگاهیان و عموم مردم با انواع تعارضات در روابط عاطفی و حل این مسائل کارگاه حل تعارضات در روابط عاطفی را با شرکت عموم مردم، کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان وارستگان برگزار کرد که با استقبال بالای شرکت کنندگان همراه بود.
دکتر علی ثاقبی روان تحلیلگر و زوج درمانگر و مدرس در این کارگاه به توضیح دلایل مختلف تعارضات در روابط عاطفی و نحوه حل مسئله پرداخت.

آموزش شیوه بیان احساسات نیز بخش عمده ای از کارگاه بود که در ان توصیه گردید افراد تلاش کنند خواسته ها و پیام هایشان را از دیدگاه خودشان بیان کنند در ادامه به شیوه حل مسئله و چند روش بیان کردن تعارضات پرداخت و اذعان داشت توافق حاصل گفتگوی مشترک است و در روابط زوجین امکان ندارد خواسته یک طرف براورده شود بلکه افراد با آگاهی نسبت به شیوه های گفتگو باید به فصل مشترکی برسند.

در پایان نیز به افراد زمان داده شد تا بتوانند سوالات خود را بپرسند و دکتر ثاقبی به سوالات افراد پاسخ داد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!