دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی وارستگان به منظور نهادینه کردن موضوع توسعه آموزش از نظر کیفی در مرکز،  فعالیت‏های ذیل را تاکنون بدین شرح  انجام داده است:

1- توانمند سازی اعضای هیأت علمی در زمینه های روش تدریس

 • کارگاه طرح درس
 • کارگاه اصول تهیه پاورپوینت استاندارد
 • کارگاه مدیریت کلاس
 • کارگاه شاخص های ارزشیابی مطلوب دانشجویان
 • کارگاه فن بیان
 • کارگاه روش‏های نوین تدریس
 • کارگاه قوانین و مقررات آموزشی

2- ارزشیابی دانشجویان از اساتید

 • ترغیب و تشویق دانشجویان جهت شرکت در ارزشیابی صحیح اساتید
 • تحلیل داده های ارزشیابی برای تصمیم گیری های مربوط به همکاری و توانمندسازی اساتید
 • بررسی وضعیت اساتیدی که نمره ارزشیابی کمتر از 70 کسب نموده اند و در مواردی برگزاری جلسه اختصاصی با آنها

3- برگزاری جلسات هم اندیشی و بیان تجربیات با اساتید هر گروه در انتهای هر ترم

4- برگزاری جلسات اختصاصی با اساتیدی که در طول ترم با مشکلاتی مواجه بوده اند

5- تدوین و ویرایش چک لیست‏های مربوط برای ارتقای اعضای هیأت علمی

 • ارزشیابی گروه‏های آموزشی و اعضاء هیات علمی مرکز جهت ارتقاء ی پایه

6- شرکت در جلسات مربوط به جذب اعضای هیات علمی و اساتید مدعو

7- تهیه پمفلت های آموزشی برای اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو

8- تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به برگزاری امتحانات به صورت آنلاین و کلاس های مجازی( آنلاین و آفلاین)

 • استفاده از سامانه آموزش مجازی (سام)

9- برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان مدیریت هوشمندانه کلاس

10- نظارت بر ارائه طرح درس ها در ابتدای هر ترم در گروه‏های آموزشی

11- برگزاری جلسات بارش فکری جهت بهبود فعالیت های مربوط به دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!