جلسه با دکتر ثمینی

برگزاری جلسه مدیران علوم پزشکی وارستگان و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

در این جلسه که روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ با حضور رئیس و مدیران مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- آقای دکتر ثمینی- و مدیر کل آموزش -آقای دکتر قوامی- برگزار شده بود، تعاملات و همکاری بین دو دانشگاه در زمینه‌ی آموزش مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، ضمن معرفی وارستگان و اشاره به عملکرد و دستاورهای مرکز توسط رئیس مرکز -آقای دکتر جهانگیر- سوالات و پیشنهاداتی در خصوص همکاری بین دو دانشگاه در حوزه آموزشی ارائه شده و مورد مذاکره قرار گرفت.

در ادامه، جانشین معاون آموزشی مرکز- خانم دکتر کیفی- ضمن تشکر و تاکید بر همکاری خوب وارستگان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه تدریس اساتید، آموزش مداوم و برگزاری کارآموزی‌ها، و همچنین پتانسیل بالای واحد آموزش در اجرای امور، آمادگی این واحد را برای افزایش تعاملات اعلام کرده و خواستار همکاری مشترک با علوم پزشکی مشهد شدند.

در پایان، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- آقای دکتر ثمینی- ضمن ابراز خرسندی در خصوص توانمندی‌های علوم پزشکی وارستگان، موافقت خود را با پیشنهادات و درخواست‌های مطرح شده اعلام کرده و تفاهم‌نامه‌ی ارائه شده در خصوص همکاری دو دانشگاه به امضای طرفین رسید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!