نتایج انتخابات انجمن علمی

چهارشنبه 25 فروردین انتخابات آنلاین انجمن علمی علوم تغذیه برگزار شد و دانشجویان علوم تغذیه علوم پزشکی وارستگان از میان 9 کاندید، افراد مورد نظر خود را انتخاب کردند.

در  انتخابات انجمن علمی علوم تغذیه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 9 نفر اعلام کاندیداتوری کرده بودند که بعد از بررسی شرایط آنان، اسامی کاندیدها به همراه رزومه و اهدافشان به دانشجویان اعلام گردید تا افراد بتوانند براساس شناختی که از کاندیدها بدست می آورند و باتوجه به صلاحیت آنها، کاندیدهای شایسته را انتخاب کنند. برهمین اساس در روز چهارشنبه 25 فروردین  انتخابات در بستر آنلاین برگزار گردید و طی آن دانشجویان از میان 9 کاندید، افراد مورد نظر خود را برگزیدند که براساس نتایج آقای آروین بابایی، آقای علی ضیغمی، خانم مهلا چمبری، آقای مهدیار حریمی و خانم پرستو اصغری به ترتیب بالاترین آرا را کسب کردند و به عنوان 5 عضو اصلی انتخاب شدند. پس از آن آقای مجتبی حاجی پور و آقای سینا سرویها نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. نزدیک به 200 دانشجوی علوم تغذیه در این انتخابات شرکت کردند و آمار بالای مشارکت در این انتخابات، نشانگر مطالبه گری دانشجویان برای ارتقاء سطح علمی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، بطور مثال با برگزاری سمینار ها و کارگاه های علمی دانشگاهی ،منطقه ای،ملی و بین المللی و یا برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی و همچنین ولید وانتشار نشریه علمی ، کتاب و نشریات الکترونیکی ، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های علمی – آموزشی و… میباشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!