کارگاه مدیریت هیجانات

سرنخ های کلیدی برای مدیریت هیجانات در برخورد با دانشجویان

با همکاری دفتر مشاوره و مهارتکده علوم پزشکی وارستگان ، کارگاه “سرنخ های کلیدی برای مدیریت هیجانات در برخورد با دانشجویان” با سخنرانی آقای حسین ایزانلو(روانشناس بالینی) باحضور اساتید و کارکنان محترم مرکز، در روز دوشنبه مورخ 6/10/1400، در اتاق کنفرانس علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.

در این کارگاه به شناسایی و تفکیک احساسات و هیجانات پرداخته شد و روش های مدیریت آنها بیان شد.در ابتدای کارگاه ایزانلو روانشناس بالینی به توضیح نیازهای اساسی انسانی پرداخت هر کدام از آنها را توضیح داد و با مثال برای افراد بیان کرد.

در ادامه نیز با تبیین شیوه برخورد با هیجانات پرداخته شد. در این خصوص به توضیح عامل محرک ، شیوه ارزشیابی در هیجانات و بعد بعد واکنش هیجانی نیز توضیحاتی داده شد و اینکه افراد باید این نکته را یاد بگیرند هم‌چنین در مورد مولفه های هیجان که عبارتند از: واکنش فیزیولوژیکی، حالت ذهنی، حالت چهره، آمادگی برای رفتار یا فکرخاص و واکنش هیجانی توضیحاتی ارائه شد.

سپس تمریناتی جهت آرام سازی ذهن و رهایی جسم، ازجمله روش تنفس دیافراگمی توسط شرکت کنندگان به انجام رسید. مراحل و راهکارهای بیان احساسات و انتقاد به طرف مقابل که شامل از بین بردن سپر دفاعی، بیان مشاهدات از موقعیت، بیان تفکرات و احساسات و در نهایت پرسیدن نظر فرد نیز توضیح داده شد. در پایان پرسش و پاسخ انجام شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!