اولین جلسه کانون فیلم و عکس

پس از انجام عضو گیری و ثبت نام کانون های فرهنگی اولین جلسه کانون فیلم و عکس علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.

علاقه مندان سینما و عکس امروز دوشنبه مورخ 08 آبان ماه در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی جمع  شدند تا برای طول ترم جاری برنامه ریزی های جدید خود را بررسی و به نتیجه گیری برسند تا بتوانند فعالیت های جامع و خوبی را به دیگر دانشجویان ارائه دهند.

نظرسنجی در خصوص علاقه به تماشای فیلم، معرفی ژانرهای مختلف سینمای برای عموم دانشجویان، برگزاری جلسات پخش و نقد فیلم برای عموم دانشجویان و خود اعضای انجمن، برگزاری کلاس های متفاوت عکاسی از جمله برنامه های معرفی شده توسط انجمن خواهد بود.

پس از پایان جلسه اعضای کانون تقویم پخش فیلم های خود را بررسی کردند و در نتیجه نظر جمع دو هفته در ماه برای پخش فیلم های مختلف تعیین گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!