هم اندیشی اساتید زبان

در تاریخ 16 اسفند 99 نشستی با شرکت ریاست مرکز، معاون آموزشی، مدیران گروهها، مدیر آموزش مجازی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مدرسین گروه درسی با هدف تبادل تجربیات اساتید، بررسی نقطه نظرات دانشجویان، غنی سازی محتوای دروس و آموزش مجازی و آینده نگری در گروههای آموزشی با برگزار گردید.

در سلسله جلسات هم ‏اندیشی اساتید در علوم پزشکی وارستگان که باحضور خانم دکتر کیفی جانشین معاون آموزشی، خانم دکتر صرافان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش ، خانم زارعی مدیر آموزش مجازی و همچنین مدیران گروه ها برگزار شد.

اساتید تجربیات خود را درباره  برگزاری کلاس های آنلاین و آفلاین به اشتراک گذاشتند و بازخوردهای دانشجویان در خصوص محتوای تهیه شده ، بکارگیری شیوه های نوین تدریس و آموزش مجازی به اساتید زبان این مرکز انتقال داده شد.

اساتید حاضر در این نشست درخصوص  طرح درس و همچنین ارزشیابی دانشجویان با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند. در ادامه نیز درباره راه های بهبود آموزش مجازی و ارتقاء سطح کیفی مطالب، غنی سازی دروس و همچنین انتظاراتی که علوم پزشکی وارستگان در ترم های آتی از اساتید این مرکز دارد، پیشنهاداتی ارائه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!