شورای فرهنگی

سه شنبه 7 اردیبهشت چهارمین جلسه شورای فرهنگی علوم پزشکی وارستگان با حضور اعضای این شورا و نماینده دانشجویان برگزار گردید.

در چهارمین جلسه شورای فرهنگی که  7 اردیبهشت برگزار گردید، دکتر جهانگیر- معاونت فرهنگی دانشجویی، دکتر جاوید- مدیر امور فرهنگی، خانم دکتر کیفی- معاون  آموزشی، خانم دکتر حسن زاده -مسئول امور دانشجویی رشته علوم آزمایشگاهی ، خانم دکتر مقبلی مسئول امور دانشجویی رشته فناوری اطلاعات سلامت و خانم ربیعی کارشناس فرهنگی بصورت حضوری و خانم دکتر سیفی -مسئول امور دانشجویی رشته تغذیه  آقای محمدبیگی نماینده دانشجویی بصورت آنلاین در جلسه شرکت داشتند.
در ابتدای جلسه دکتر جاوید گزارشی کامل از اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط امور فرهنگی ارائه داد. در این جلسه دکتر جاوید رباره نشریات علوم پزشکی وارستگان از جمله انارستان، فیل و فراسو صحبت کرد و  همچنین پیگیری های لازم درباره نشریه  علوم تغذیه به نام اورگانو که قرار است به زبان انگلیسی منتشر شود، از دکتر سیفی -مسئول امور دانشجویی رشته تغذیه صورت گرفت.
دکتر جاوید درباره انتخابات شورای صنفی و همچنین انتخابات انجمن علمی علوم تغذیه که هر دو در بستر آنلاین انجام شدند و با مشارکت بالای دانشجویان بود توضیحاتی ارائه داد و در ادامه افزود، آقای پیمان حلیمی به عنوان رئیس شورای صنفی پیگیری های مربوط به واکسیناسیون دانشجویانی که دوره کارآموزی دارند را برعهده گرفته است تا لیست نهایی آن تهیه شود و این شامل تمام دانشجویان رشته HIT ، علوم تغذیه و علوم آزمایشگاهی میباشد.دکتر جاوید درباره انجمن علمی تغذیه هم که اولین جلسه خود را یکشنبه 5 فروردین تشکیل داده است،گفت :آقای آروین بابایی به عنوان دبیر این انجمن انتخاب شده است.
در پایان دکتر جاوید گزارشی ار نشست ها و وبینارهایی برگزار شده و همچنین نشست هایی که کارشناسان فرهنگی در آنها شرکت کرده است ارائه داد و اعضای شورای فرهنگی درباره اهداف و برنامه های آینده با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!