وبیناریک روزه آموزش مداوم غربالگری و مشاوره بیماری های

مهارتکده علوم پزشکی وارستگان وبینار یک روزه آموزش مداوم “غربالگری و مشاوره بیماری های ژنتیکی” را در تاریخ 2 شهریور 1400 به همت گروه علوم آزمایشگاهی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در علوم پزشکی وارستگان با ظرفیت 120 نفر بصورت مجازی برگزار کرد.

غربالگری بیماریهای ژنتیکی مجموعه ای از تست های آزمایشگاهی است که به منظور بررسی سلامت جنین و غربالگری گروه های پرخطر از لحاظ بیماری های عفونی، سندروم داون و برخی دیگر از نقایص ژنتیکی و ناهنجاری های فیزیکی در ماه های مختلف بارداری انجام می­شود. در همین راستا وبیناریک روزه آموزش مداوم ” غربالگری و مشاوره بیماری های ژنتیکی” با هدف نیاز به غربالگری ژنتیکی و نقش مشاوره ژنتیک در غربالگری بیماری های ژنتیکی و آشنایی با شیوه های پیشرفته غربالگری ژنتیکی با تدریس آقای دکتر عباس زادگان دکترای ژنتیک پزشکی، آقای دکتر خدیوی زند متخصص اطفال، آقای دکتر ابراهیم زاده دکترای ژنتیک پزشکی و خانم دکتر ژیان پزشک عمومی و مشاور ژنتیک با 3 امتیاز باز آموزی برای کارشناسی ارشد و دکترای ژنتیک و 2.25 امتیاز بازآموزی برای تخصص و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و تخصص آسیب شناسی به همت گروه علوم آزمایشگاهی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در علوم پزشکی وارستگان ، با ظرفیت 120نفر در مورخ 2 شهریور 1400 برگزار گردید.
مهمترین مواردی که در این وبینار آموزش مداوم بحث و آموزش داده شد:

· نیاز به غربالگری بیماریهای ژنتیکی

· نقش مشاوره ژنتیک در غربالگری بیماری های ژنتیکی

· تاثیر رسم شجره نامه برای تشخیص بیماری های ژنتیکی

· شناخت بیماری های ژنتیکی اطفال

· شیوه های پیشرفته غربالگری بیماری های ژنتیکی

· آشنایی با تکنیک های جدید شناسایی اختلالات ژنتیکی و چالش های این تکنیک ها

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!