وبینار آموز مدام

وبیناریک روزه آموزش مداوم با عنوان “غربالگری و مشاوره بیماریهای ژنتیکی” با تدریس اساتید پیشکسوت حوزه ژنتیک، دکتر عباس­زادگان، دکتر خدیوی­زند، دکتر ژیان و دکتر ابراهیم زاده با هدف افزایش سطح دانش علمی در خصوص تازه­های ژنتیک و تکنیک­های جدید تشخیص ژنتیکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان ، مورخ 28آبان 99 برگزار گردید.

مهمترین مواردی که در این وبینار آموزش مداوم بحث و آموزش داده شد به شرح زیر می باشد.

  • بیماری های ژنتیک اطفال
  • غربالگری پیشرفته بیماری های ژنتیک
  • چالش های توالی یافته نسل پیشرفته (NGS)
  • نقش مشاوره ژنتیک در غربالگری بیماری های ژنتیکی

این وبینار 3 امتیاز بازآموزی برای دکتری و ارشد ژنتیک و برای دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی  2.25 امتیاز به همت گروه علوم آزمایشگاهی داشت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!