دکتر مظاهری

حضور اساتید و دانشجویان گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز علوم پزشکی وارستگان در دومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت با محوریت سرطان


حضور اساتید و دانشجویان گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز علوم پزشکی وارستگان در دومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت با محوریت سرطان

آقای دکتر محمدرضا مظاهری عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی وارستگان داوری این دوره از همایش را بر عهده داشتند.

همچنین آقای دکتر غلامرضا مرادی عضو دیگر هیات علمی گروه فناوری اطلاعات علوم پزشکی وارستگان مقاله‌ای با موضوع «طراحی اپلیکیشن مدیریت داروهای بیماران سرطانی» ارائه دادند.

خانم مرضیه راعی دانشجوی فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی وارستگان نیز مقاله‌شان را با موضوع «بررسی تاثیر مشاوره از راه دور بر روی رضایت زنان باردار» در این همایش ارائه دادند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!