برگزاری جلسه انتقال تجربه و پرسش و پاسخ از مجرب‌ترین اساتید تغذیه

برگزاری جلسه انتقال تجربه و پرسش و پاسخ از مجرب‌ترین اساتید تغذیه

در دومین روز از گرامی‌داشت هفته‌ی آموزش، با همت کمیته دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) علوم پزشکی وارستگان، جلسه انتقال تجربیات و پرسش و پاسخ از مجرب‌ترین اساتید تغذیه با حضور جناب آقای پارسا با بیش از 20 سال سابقه در رژیم درمانی و مطب داری برگزار گردید. در ابتدای جلسه دانشجویان سؤالاتی را در زمینه‌ی چالش‌های مطب‌داری و نحوه‌ی مدیریت آن‌ها، انواع پرتکرار مراجعین در مطب خصوصی و نحوه‌ی برقراری ارتباط و ارائه‌ی مشاوره‌ی تغذیه‌ای به موارد مختلف مراجعین مطرح کردند. جناب آقای پارسا ضمن پاسخگویی به سؤالات مطرح شده بر نکات مهمی از جمله شرکت دانشجویان در دوره‌های بازآموزی رژیم درمانی، تقویت زبان انگلیسی، تقویت مهارت ارتباط با بیمار، افزایش سواد و دانش تغذیه‌ای خود در جهت تحکیم جایگاه خویش و تعامل بهتر با سایر پزشکان و متخصصان و … تأکید فرمودند. کلیک کنید..

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!