مدیریت اضطراب

برگزاری کارگاه مدیریت اضطراب

کارگاه مدیریت اضطراب ویژه دانشجویان در ایام برگزاری امتحانات نیم سال دوم 1403_1402 توسط آقای کاملی کارشناسی ارشد روانشناسی (درمانگر اختلالات اضطرابی و افسردگی) در خوابگاه دخترانه دندانپزشکان به صورت حضوری و به صورت آنلاین جهت تمامی دانشجویان برگزار شد.

در این کارگاه علائم اضطراب در چهار بعد شناختی ،رفتاری، هیجانی و جسمانی عنوان و بهترین شیوه های مقابله با آن با دو سبک  مسأله مدار و هیجان مدار به دانشجویان آموزش داده شد.

همچنین عنوان شد اضطراب  یک پدیده ذهنی است و بستگی به تعبیر و تفسیر ما از رویدادها دارد چنانچه تعابیر غلطی از رویداد ها داشته باشیم همواره مضطرب خواهیم بود
چند نمونه از این تعابیر غلط شامل:
تعمیم دهی، فاجعه سازی، شخصی سازی،نشخوار فکری،یکی شدن با فکر به دانشجویان به همراه ذکر مثال توضیح داده شد.

همچنین عنوان شد بهتر است  دو راهبرد مسأله مدار و هیجان مدار را در شرایط  اضطراب زا با  هم تلفیق کنیم

🟢راهبرد  مسأله محور:
باهدف کاهش آسیب های ناشی از شرایط محیطی شامل :

1. شناسایی دلایل و عوامل استرس زای محیطی
2. تعریف دقیق مساله
3. پیدا کردن راه حل های مختلف
4. ارزیابی راه حل ها
5. انتخاب بهترین راه حل
6. آگاهی از منابع فوری جهت مقابله

🟢 راهبرد هیجان محور
با هدف کنترل هیجان و احساسات بوجود آمده در خود فرد برای کاهش تنش های  بوجود آمده در لحظه

باشیوه های کوتاه مدت شامل:

1. خودآگاهی هیجانی
2. تنفس عمیق
3. تن آرامی
4. جداسازی فکر از خود
5. تکنیک های حواس پرتی
6. تکیه بر گفتارهای درونی مثبت
7. تصور بدترین ممکن
8.بررسی اهمیت و ارزش موضوع  در 5 سال آینده
9.بیان احساسات و نگرانی ها با مشاور
10. ذکر و یاد خدا

و شیوه بلند مدت شامل :

1. با مشخص کردن اهداف زندگی
2. داشتن یک معنی و مفهوم برای زندگی
3. کاهش انتظارات تطابق خواسته ها با داشته ها
4. پذیرش آگاهانه حوادث و واقعیت های  زندگی
و انطباق خود با آن
5. برنامه ریزی برای انجام کارهای مورد علاقه
6. مدیریت زمان
7. ورزش
8. استراحت و خواب کافی
9.تغذیه مناسب
10. معنویت

به دانشجویان شرکت کننده آموزش داده شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!