برگزاری انتخابات شورای صنفی و انجمن‌های علمی

برگزاری انتخابات شورای صنفی و انجمن‌های علمی

دوشنبه 23 آبان ماه انتخابات شورای صنفی و انجمن‌های علمی علوم پزشکی وارستگان به همت معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد.در این انتخابات که با مشارکت بالای دانشجویان همراه بود 7 نفر عضو شورای مرکزی شورای صنفی، انجمن علمی علوم آزمایشگاهی، انجمن علمی علوم تغذیه، انجمن علمی کنترل کیفی و انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت مشخص شدند. نتیجه انتخابات انجمن‌های علمی و شورای صنفی برای 7 نفر عضو شورای مرکزی به شرح ذیل می‌باشد.

نتیجه انتخابات شورای صنفی علوم پزشکی وارستگان: ترتیب آرای اخذ شده برای 7 نفر عضو شورای مرکزی

1- فرناز فرزادمهر (121 رای)
2- متین معدنی(113 رای)
3- سید محمد شایان شرف زاده(89 رای)
4- مصطفی حاتمی زاده(82 رای)
5- میثم بیرمی(80 رای)
6- احمدرضا صادقی(80 رای)
7- شمس الدین احمد جامی(80 رای)

نتیجه انتخابات انجمن علمی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان: ترتیب آرای اخذ شده برای 7 نفر عضو شورای مرکزی

1- مینا نیک بختان (63 رای)
2- نگین نجمی(58 رای)
3- آرمین امین زاده(57 رای)
4- نگار نشات(52 رای)
5- صبا صمدی(49 رای)
6-مائده ذاکری(42 رای)
7- جواد جوادی(41 رای)

نتیجه انتخابات انجمن علمی علوم تغذیه علوم پزشکی وارستگان: ترتیب آرای اخذ شده برای 7 نفر عضو شورای مرکزی

1- محمدصادق صفری (63 رای)
2- ساناز آریایی راد (56 رای)
3- مونا نعمتی زاده(49 رای)
4- ملیکا هادی زاده (42 رای)
5- فاطمه رجبعلی زاده(42 رای)
6- المیرا ادیم (38 رای)
7- علی اکبر آذریار(33 رای)
8-سید عارف طباطبایی(33 رای)

نتیجه انتخابات انجمن علمی کنترل کیفی علوم پزشکی وارستگان: ترتیب آرای اخذ شده برای 7 نفر عضو شورای مرکزی

1- علیرضا اسماعیل زاده(22 رای)
2- محمد مهدی فهمیده (17 رای)
3- نازنین نیکخوی(15 رای)
4- مهدیه اسحاق زاده (14 رای)
5- پریسا بهنام(12 رای)
6- فاطمه جناب(11 رای)
7- مینا گزل(11 رای)

نتیجه انتخابات انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی وارستگان: ترتیب آرای اخذ شده برای 7 نفر عضو شورای مرکزی

1- قائم کیوانلو (58 رای)
2-نسیم برومند (54 رای)
3-زهرا اسماعیلی(42 رای)
4- فرناز فتحی (41 رای)
5- فائزه راجع (39 رای)
6- فاطمه زهرا باقری (36 رای)
7- امیرعلی عظیم زاده (33 رای)

برای مشاهده گزارش تصویری این مراسم اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!