برگزاری آخرین جلسه گروه علوم آزمایشگاهی در سال 1402

برگزاری آخرین جلسه گروه علوم آزمایشگاهی در سال 1402

در روز 22 اسفند ساعت 14 گروه علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان آخرین جلسه سال 1402 خود را برگزار کردند. در این جلسه که با حضور اعضای هیات علمی و کارشناس آزمایشگاه ها برگزار گردید، بررسی مراکز جدید کارآموزی از نظر توان فنی برای آموزش دانشجویان علوم آزمایشگاهی انجام گرفت. همچنین، برخی مشکلات سال گذشته گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهایی در جهت مرتفع نمودن آنها ارائه گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!