برگزاری دومین جلسه کیس بالینی در درس کارآموزی در عرصه دانشجویان ورودی ۹۹۱ علوم آزمایشگاهی

برگزاری دومین جلسه کیس بالینی در درس کارآموزی در عرصه دانشجویان ورودی ۹۹۱ علوم آزمایشگاهی

سه شنبه ۲۲ اسفند ماه، دومین جلسه کیس بالینی توسط ۴ گروهی از دانشجویان با حضور اعضای گروه علوم آزمایشگاهی برگزار گردید. در این جلسه ۵ کیس مورد ارزیابی، بحث و گفت و گو قرار گرفت.
اولین کیس مربوط بود به مردی ۵۰ ساله با علائم یبوست،استفراغ …که به بیمارستان مراجعه کردند. نتایج آزمایشات طبیعی بود جز میزان کمی لکوسیتوز .فرد مورد آندوسکوپی قرار گرفت و آثاری از انسداد روده مشاهده شد .جراحی فرد به دلیل احتمال بالای سرطان (کورون)
خارج کردن بخش درگیر انجام گردید؛ لام تهیه و رنگ آمیزی شد
تشخیص نهایی انجام pcr برای افتراق کورون از سل و اطمینان نهایی

کیس دوم نیز مردی ۵۷ ساله با شرح حال درد پهلو و استخوان که پس از بررسی CBC،  با توجه به تعداد WBC، پلاکت و سلول های بلاست، و در نهایت تهیه ی لام محیطی متوجه بیماری CML شدند و برای بررسی دقیق تر روش های سینوژنتیک و مولوکولی باید برای فرد انجام گردد.

کیس بعدی که در جلسه بررسی گردید مربوط به  مردی ۶۱ ساله با کاهش اشتها و کاهش وزن شدید و تورم غدد لنفاوی بود که با توجه به لام مورد بررسی و نتایج cbc که افزایش wbc ( لنفوبلاست )و کاهش شدید بقیه رده ها( پلاکت ،rbc ،نوتروفیل) بوده بیماری CLLتشخیص داده شد.

همچنین خانمی ۳۰ ساله با علائم تب و سوزش ادرار به آزمایشگاه مراجعه کردند، پس از کشت ادرار متوجه عفونت ادراری در فرد شدیم. به دلیل پایین بودن هماتوکریت، ESR فرد به طور کاذب بالا آمده است که باید از فاکتور اصلاح ESR استفاده شود.

آخرین کیس مورد ارزیابی مردی ۴۱ ساله با علائم زخم های پوستی بودند و پزشک برای ایشان تست لیشمن درخواست دادند. پس از نمونه برداری و رنگ آمیزی اجسام لیشمن داخل و خارج ماکروفاژ ها مشاهده شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!