تقدیر از اساتید پیشکسوت

یکشنبه 12 اردیبهشت ماه در روزشمار هفته سرآمدی آموزش علوم پزشکی وارستگان به آموزش و بزرگداشت مقام استاد اختصاص دارد به همین مناسبت در جلسه ای که با حضور دکتر جهانگیر رئیس علوم پزشکی وارستگان،دکتر کیفی- جانشین معاون آموزشی و آقای نعمتی- مدیر امور آموزشی برگزار شد از  اساتید پیشکسوت علوم پزشکی وارستگان دکتر نیک روش و آقای گنج بخش تقدیر به عمل آمد. دکتر نیک روش استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته آناتومی و علوم تشریح بوده و نزدیک به 3 سال است در این مرکز فعالیت دارند، و آقای گنج بخش نیز مدرس انگل شناسی، قارچ شناسی و اخلاق پزشکی میباشد که بیش از 30 سال است به تدریس این دروس برای دانشجویان مختلف پرداخته اند
در این جلسه  که دکتر نیک روش گفت قدردانی سبب افزایش انگیزه در همه افراد جامعه خواهد شد از دانشجو تا استاد، زمانی که به آنها توجه کافی شود و زحمات آنها قدردانی گردد، فرد انگیزه بیشتری برای ادامه راه خود می یابد و حتی تلاشی برای رفع این نواقص خواهد نمود و در ادامه افزود من در تمام این دوران سعی کرده ام با دانشجویان خودم مانند دوست و رفیق رفتار کنم و رابطه استاد، شاگردی بین ما نبوده زیرا رابطه دوستانه سبب میشود دانشجو با علاقه و اشتیاق در کلاس های خود حاضر شود. دکتر نیک روش بیش از 182 مقاله چاپی و تالیف 6 کتاب را بر عهده داشته است  و بطور تخصصی در حوزه آناتومی، دروس مربوط به آناتومی سر و گردن تدریس و فعالیت داشته اند.
در پایان جلسه به رسم یادبود و بزرگداشت مقام استاد با اهدای هدیه از این اساتید قدردانی شد.

اساتید پیشکسوت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!