مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دانشجوی خارجی:

مراحل بررسی مدارک برای ثبت نام دانشجوی خارجی:

  • بررسی پرونده متقاضیان بر اساس اولویت رشته های تحصیلی درخواست شده در «شورای آموزشی»
  • معرفی پذیرفته شدگان جهت مصاحبه به گروه آموزشی مربوطه
  • معرفی به امور کنسولی جهت صدور ویزای دانشجویی در صورت موفقیت در مصاحبه حضوری
  • ارجاع به اداره آموزش وارستگان جهت تکمیل فرایند ثبت نام
ثبت نام بین الملل
ثبت نام بین الملل

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!