اینترنت نیم بها برای دانشجویان

اینترنت نیم بها برای دانشجویان


ترافیک نیم بها برای دانشجویان

دانشجویان وارستگانی می توانند  از ترافیک نیم بها استفاده کنند.

باتوجه به تغییرات جدید انجام شده در سایت وارستگان و تلاش همکاران بخش فناوری ازین پس ترافیک مصرفی دانشجویان برای استفاده از سایت نیم بها خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!